Onze Temschenaars

561915 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. Onze Temschenaars. Konsultiert 21 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cn6xw48q02/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) NIEUWJAAR 1918! « Onze Temschenaars » wenscht, — alhoewel wat laat, — aan al zijne trouwe lezers, een hartelijk en gelukkig Nieuwjaar !... Moge dit nieuwe jaar, ons aller verzuchting verwezentlijkt zien... Vrede ! Helaas, voor velen, zullen de ge-dachten gegaan zijn naar een zwart krir'ske aan de Yzerboorden, waar een makker of familielid rusten, omglansd van het aureool hunner heldendood. Het verloopen jaar zag ook de ge-boorte van « Onze Temschenaars ». Stilaan werd ons nederig bladje belan-grijker; en wat we deden voor onze jongens, deden we met een vol hart, bewust dat ons krantje eenigen troost zou bijbrengen, in deze hachelijke tijden, en tevens den band, die ons, Temschenaars als broeders vereend, vaster zou aansluiten. We kennen den heldenmoed die onze makkers bezielt, om Vlaander-land vrij te vechten van vreemde dwingelandij, en blijde blikken we in de toekomst omdat we voelen dat ons volk bewust van zijne heiligste rech-ten, eerlijk en vol overtuiging den grooten stpijd voortvecht, voor eigen waardë en eigenbestaan. Moge dit jaar de bekroning brengen van al ons lijden, opdat we welhaast blijgemoed en juichend, samen ons geliefd Temsche. in triomf mogen bin-nentrekken.Wij wenschen aan allen 't beste! !... en veel geluk. De Redaktie. Beste Jongens, Vlaamsche Broeders, Teemschenaars ! De mare mijner verwonding, U door ons aller vriend en trouwe medeop-steller Clement De Landtsheer toege- — Prijs : KOSTELOOS. Nummer 11 en 12. (Met toelating der krijgsoverheid) Januari-Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze Temschenaars gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Temse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume