Onze Temschenaars

561906 0
01 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 January. Onze Temschenaars. Seen on 21 February 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48q02/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) NIEUWJAAR 1918! « Onze Temschenaars » wenscht, — alhoewel wat laat, — aan al zijne trouwe lezers, een hartelijk en gelukkig Nieuwjaar !... Moge dit nieuwe jaar, ons aller verzuchting verwezentlijkt zien... Vrede ! Helaas, voor velen, zullen de ge-dachten gegaan zijn naar een zwart krir'ske aan de Yzerboorden, waar een makker of familielid rusten, omglansd van het aureool hunner heldendood. Het verloopen jaar zag ook de ge-boorte van « Onze Temschenaars ». Stilaan werd ons nederig bladje belan-grijker; en wat we deden voor onze jongens, deden we met een vol hart, bewust dat ons krantje eenigen troost zou bijbrengen, in deze hachelijke tijden, en tevens den band, die ons, Temschenaars als broeders vereend, vaster zou aansluiten. We kennen den heldenmoed die onze makkers bezielt, om Vlaander-land vrij te vechten van vreemde dwingelandij, en blijde blikken we in de toekomst omdat we voelen dat ons volk bewust van zijne heiligste rech-ten, eerlijk en vol overtuiging den grooten stpijd voortvecht, voor eigen waardë en eigenbestaan. Moge dit jaar de bekroning brengen van al ons lijden, opdat we welhaast blijgemoed en juichend, samen ons geliefd Temsche. in triomf mogen bin-nentrekken.Wij wenschen aan allen 't beste! !... en veel geluk. De Redaktie. Beste Jongens, Vlaamsche Broeders, Teemschenaars ! De mare mijner verwonding, U door ons aller vriend en trouwe medeop-steller Clement De Landtsheer toege- — Prijs : KOSTELOOS. Nummer 11 en 12. (Met toelating der krijgsoverheid) Januari-Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods