De 200ste verjaardag van Karl Marx

De 200ste verjaardag van Karl Marx

“Si la guerre ne dévastait pas l’Europe en ce moment (…) alors le monde ouvrier en entier aurait rendu hommage à la mémoire de cet homme éminent qui sacrifia tout pour la classe ouvrière" (De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland, 18 mei 1918)


Op 5 mei 2018 gaat er heel wat aandacht naar de 200ste verjaardag van Karl Marx, maar hoe zat dat in 1918? Je leest het in de krant!


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

TWEEDE JAARGANG No. 39. ZATERDAG 1 JUNI 1918 LOSSE NUMMERS CENT Oplage van de week; 6317 Nos DE BELGISCHE SOCIALIST Twsetalig WeeRblad van. den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 90 cent per 3 maanden. . Redactie en Administratie : LONGVILLE, REttBRANDTSTR. 316, s*GRAVENBAGE. . Abonnementsprijs voor het ...

De waarheid: socialistisch weekblad

Il faareanff. S* 20 Prfls : 10 Gentlemen Zondag 19 Mci 1918 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen téocialistenbond ... Aile briefwisselirigen te z<nd'> naar : POL D £. WiTTt, Vor»py«n»tr»at, IO, G*nt, verantwoordolljko uitgavar, Ile! inzlcht In de toekomst Wij vermoeden dat het voor onze lezers niet zonder belang zal wezen ook de ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

TWEEDE JAARGANG r No. 37 ZATERDAG 18 MEI 1918 LOSSE NUMMERS 7% CENT Oplage van de week: 6317 Nos DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nedârland: 90 cent per 3 maanden. • Redactie en Administrais : LuNGVIlLE, RE^IdRANDTSTK. 316, s>GRAVENHÂGE. • Abonnementsprijs voor ...

De waarheid: socialistisch weekblad

Il8 Jaargang. 19 i f lis : * enneme» _2_ L.—.—» ______ Zondag 12 Mei 1918 DE WAARHEID Orgaan van den » Vrijen tfooialistenbond Aile briofwiGselingen tr. zencuj -^aar : POL Uia WITT fc, Versfpyqrisuaat, 10, Gant, vsrantwoordolijKa uitgavar. 1 m foehonfstlâeeM Reeds menigwerf hebben wij ons afge vraagd hoe, na den oorlog of liever na d ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKOMST DRIE «IAANDEN Fr. 1.25 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCHIJKT, ELKEN ZONDAG PER NUMMER IO Ctm. 12 MEI 1918 BUREELEN : 1, Avenue des Ursulines - LE HAVRE 1e Jaarganç ■ N° 10 De Dagorde van het "Algemeen Christen vakverbond van België ÏWEE BELANGRIJKE DOOUMENTEN Onze lezers hebben in ons nurfimer van 10 Maart 1.1. den tekst ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Twéetalig WeeRblad vari den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland : 90 cent per 3 maanden. • Redactie en Administratie : LONGVILLE, REMBRANDTSTR. 316, 's-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : I 1.50 per 3 maanden. HET KAPITALISME TIJDENS DEN OORLOG. Het socialisme is ...

Vooruit: socialistisch dagblad

mm wat»*wK«ua«*JK^T»2*»*w«CBW7^3">.~:.-aorw^ S centiemen ner nummer ®4eusai» 121 i'©stafa?3 S mm IS ■ ■ ■ ■ w Orgaan der Belgische Werkliedenpartijv— Verschijnende alle dagen. ^}nte^'RügeefsterSam - Maai*ch. HÉYTjCHT^Best. .- P. De VhcT^deberg^Geni — RedTdm ' HoogpoortT^Oent Coralie £>, eboren Ver, *"> en Mev| ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Eelgians LA MÉTROPOLE OIME PENNY ... Cinq CERT1M&* iî?LAIDE : VIJF CEHT I^TKÏT: DIXCBHTIMa PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lanc, W.C.2 — Téléphoné : Holkorn 212. ( 3 mois 9 sh; Abonnements : -! 6 mois 17 sh. | 1 an 32 sh. 25" ANNEE SAMEDI 18 MAI 1918 No. 138 LA GRANDE GUERRE Sauvons la ...

Belgisch dagblad

WOEF >^0- 8 ©M :OO:IV:oihï*X>A.C* o'iwrfîi'iôis." TNo. 1»S. ABONNEÏENTBN. Per 3 œaanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse Bnmmers. Voor Nederland 6 cent. root Buitsnland 7'/i cent- Den Haag, Prinsegracht 126. »ol«fnon Red. en Admin. 7430. BELGISCH DAGBLAD ^erschijneeid te 's-Gpavenhage, eilsen werkdag te 12 ure middag. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

QUATRIEME 'ANNEE. M" 2:053 Le Numéro ; .10 centimes DIMANCHE, 5 MAÎ 1918* LE XXE SIÈCLE JOURNAL BELGE PARAISSANT LE DIMANCHE PARIS & 3, place des Deux-Ecus, 3 (l<r arrondi1) — Téléphoné : Centrai 33-04 i! PARIS k l'ArcMic M l pi précéda le loi \ Un Français du Nord à un ami belge Mon ami, n'en déplaise aux démagogues, ^ il ...