Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

750 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 March. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1z41r6r591/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr ig 28 Maart 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " allerlei „ :: ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " allerlei „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WiËKBLAD, PHjs 5 centiismen W etenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelisigen WESTELIJK FRONT. Bommen o p Oos tende Berlijn, 23 Maart, (Wolff). — Ambtelijk lit het groote hoofdkwartier: Twee nachtelijke aanvallen der Fran-ichen bij Carency, ten Noord-Westen van Vrras werden afgeslagen. In de Champagne deden onze troepen senige mijnen met goed gevolg springen sn sloegen een nachtelijke aanval ten loorden van Beau-Séjour af. Kleine aanvallen der Franschen bij Nombres, Apremont en Flirey hadden ;een gevolg. Een aanval tegen onze stellingen ten tfoord-Oosten van Badonviller werd on-ler zware verliezen voor den vijand door ►ns vuur vernietigd. Op Oostende wierpen vijandelijke vlie-,ers weder eenige bommen, waardoor eene krijgskundige schade werd toege-iracht; echter werden verschillende Bel-en gedood en gewond. Een Fransche vlieger werd ten Noord-Vesten van Verdun verplicht te dalen n een ander vliegtuig met twee Franche onder-officieren bezet, werd tôt lan-en gedwongen. De inzittenden werden evangen genomen. Parijs, 22 Maart (Reuter). — Ambtelijk ericht van 3 uren : Bij Bagatelle lieten wij drie îijnen in de lucht vliegen, namen daar-p stormenderhand een Duitsche loop-racht en behielden die ®ndanks een he-igen tegenaanval. Vijfhonderd meters verder ging de vij-nd, terwijl hij onze loopgrachten bom- naraeerae, tôt een aanvai over op een front van 250 meter. Na een zeer hevig gevecht van man tegen man werd hij teruggeslagen, geraakte daarbij onder het vuur van onze artillerie. OOSTELIJK FRONT Berlijn, 23 Maart. (Wolff.) — Ambtelijk uit het groote hoofdkwartier: Bij de vervolging der uit Memel ver-dreven Russen, namen onze troepen Rus-sisch-Krotingen en bevrijdden meer dan 3.000 Duitsche door de Russen meege-voerde inwoners. Russische aanvallen van beide zijden van Orzyc werden afgeslagen. Weenen, S3 Maart. (Wolff.) — Ambtelijk wordt bekend gemaakt: De gevechten in het Karpathenfront van de Uzsoker-pas tôt de kam van Konieczna duren voort. De laatste twee dagen werden weer sterke aanvallen van den vijand teruggedreven en hierbij 3300 Russen ge-vangen. In het gevecht dat geleverd werd om de hoogte van Wyszkow, gelukte het, den vijand uit zijn stellingen te werpen en 8 officieren en 685 man gevangen te nemen. Aan de overige fronten gebeurde niets meldenswaardig. Allerlei Hieuws MEMEL TERUG BEZET DOOR DE DUITSCHERS Berlijn, 23 Maart. (Wolff.) uit het groote hoofdkwartier: Uit Memel zijn de Russen gisteren, na een kort gevecht, terug verdreven. Onder bescherming van het Russisch leger had Russisch gepeupel zich aan have en goed van onze inwoners vergre- pen, private eigenctommen op wagens ge-laden en over de grenzen gebracht. Ten Noorden van Mariampol leden de Russen bij de afgeslagen, zware verliezen.Ten Westen van de Orzyc bij Jedno-rozec en ten Noord-Oosten van Prasznysz, evenais ten Noord-Westen van Ciechanow werden Russische dag- en nachtaanvallen gestuit. 420 gevangenen bleven bij deze gevechten in onze handen. PRZEMYSL IN DE HANDEN DER RUSSEN. Na een beleg van 4 maanden en half, heeft de bezetting gecapituleerd. Weenen, 23 Maart (W. T. B.) — Ambtelijk : Na een bele-gering van 4 maanden en half het einde harer krachten bereikt hebbend is opi 22 Maart de vesting Przemysl met eere gevallen. Wanneer rond het midden der maand Maart de verplegingsvoorraad klein werd, besloot generaal von Kusian.sk tôt den laatsten aanval over te gaan. De uitvaltroepen braken op 19 Maart in den vroegen morgen door de omhei-ning en hielden 7 uren lang tegen eene sterke Russissche overmacht tôt het uiter-ste stand. Ten slotte moest de bezetting voor de overmacht wijken en terug binnen de om-heining trekken. Den volgenden nacht vielen de Russen langs verscheidene fronten de vesting aan. Deze aanvallen braken echter onder het vuur der verdedigers als naar gewoonte ineen. Daar er echter na den uitval van 19 dezer nog slechts voor drie dagen verpleegrantsoen overbleven en geen verder verzet dan nog mogelijk was, kreeg de vestingcommandant inmid-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods