De stem uit België

698807 0
23 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 October. De stem uit België. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2v2c82540m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

LEcho deBelgique DE STEM UITBELGÏE \oor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C. D ieu et Patrie Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 5 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 23, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are under-going, we hâve decided to issue a weekly publication—and eventually twice weekly—in both French and Flemish, to be entitled " L'Echo de Belgique— De Stem uit Belgie." This bulletin will contain ail items of interest to those who are pining for news of their country and loved ones, and will afford a direct channel of communication with each other during their exile, and would enable them to fmd lost relations and friends. Subscriptions and donations are Most Urgently needed, and should be forwarded to the Secretaries, MM. Gregory Stuart & Co., Ltd., 69 Lombard Street, London, E.C. Postal orders and cheques should be crossed " Belgian News." Aan de Belgische Geestelijken Mgr. De Wachter, vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier, Bishop's House, Southwark, Londen, S.E., vraagt zeer dringend aan al de priesters met het werk der vluchtelingen gelast, van hem een klein ver-slag te willen zenden hunner werk-zaamheden. Z.E. de Kardinaal zou hoogst tevreden zijn te vernemen hoeveel Belgen zich ter plaats bevinden van iederen priester—hoeveel kind-eren—waar die kinderen ter school gaan—of er gemakkelijkheid bestaat voor 't vervullen der christeliike plichten—of er nog andere Belgische familien zijn in de nabijheid—met een woord al wat het tijdelijk en geestelijk welzijn betreft onzer landge-nooten.Inlichtingsbureel Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landge-nooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van io-| ure tôt nf ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Bureau de RenseignementsMonsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs S. J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de ioj à n| heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. De Belgische Vluchte-lingen in Nederland Ellende en bermhertigheid hebben zich ontmoet. O, wat nameloos wee is er neerges-treken over ons land met de Belgische vluchtelingen ; te beschrijven is het niet, 't is zelfs niet met het verstand te omvatten. Uren en uren, neen, dagen en nachten, trokken in sombere slierten de tochten vluchtelingen de grenzen over ; een volksverhuizing, maar dan een volksverhuizing in de meest ongelukkige omstandigheden ; een volk dat overhaast gevlucht is, ailes en ailes achterlatend en tevreden als 't eigen brooze lijf heeft gered. 't Kampeert onder den blooten hemel 't leeft in bosschenen nog altijd nu, want allen en allen zijn nog niet on-dergebracht. Ze kwamen 00k met honderd duizenden te gelijk. Treinen hebben ze gevoerd door heel het land ; van Maastricht tôt Amsterdam, van Terneuzen tôt Groningen en Leeu-warden. Heel Nederland is vol. Maar Goddank, de barmhartigheid is te gemoet gekomen. God alleen weet wat er gedaan is ; een waterval van liefdedaden was 't, die neerkwam in een afgrond van ellende ; hoe groot de liefdadigheid was, er kan niet gezegd worden dat de afgrond gevuld werd ; dagelijks was ailes in de weer om goed te doen, en dagelijks viel er meer te plegen. Rijk en Provincie, gemeente en bij-zondere personen, 't doet ailes wat 't kan, 't helpt ailes, 't geeft gelden, 't regelt, 't geeft goederen, voeding en kleeding het verstrekt onderkomen en zielelaving. En toch komt telkens weer een nieuwe noodkreet om hulp. En die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods