Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

624897 0
01 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 December. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Seen on 27 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542k25d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 7 Met toelating der militaire overheid December 1917 HET SOETE WAESLANN O Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Moed! Vertrouwen I Kop boven! (een Kerst en Nieuwjaarswensch) Mijn beste makkers, 't is de vierde keer, dal Avij in oor'.ogstijd malkander een zaligen Kerstdag en een zalig Nieuwjaar moeten wensclien ! » « Grinder, in onze beminde geboortestreek, zul-len ze on der m'alkander zeggen : 't is de vierde keer, dat hij op die dagen niet onder ons is ». Yoor allen — voor lien en voor ons — zullen die anders zoo schoone dagen ons veel doen naden-ken...De meesten onder ons waarachtig . zijn van liuis weg van Augustus 1914 af... en nu gaat de onverbiddelijke tijdwijzer op liet uurwerk van de wereld weîdra 1918 aanwijzen... Ne mensch, als ge daar eens diep op nadenkt, ge meent te droomen ! En toch, de ooiîogsti jd is voorbij gevlogen met een snellieid, die verstommend is... De dag van ons vertrek staat ons nog voor den geest als of liet gisteren gebeurd ware... Wij zien nog onze vrouwen en kinderen ons weenend toeroepen in liet snikkens-oogenblik van liet afscheid : « Tôt in het kort, hè... » Of onze moeder, die stilzwijgend onze jongens vergezelde tôt aan de statie en hun midden in het gewoel van de vertrekkende sol- l dat en met een kus op beide wangen, zei : « Jongen, oppassen, hè ?... » Uw plicht doen, braaf blijven en tôt... binnen enkele weken... » Zoo is het niet geweest; Wij zien het best nu als ons bij geluk eens een foto van onze geliefden in de handen valt... De kleintjes zijn ons totaal ontgroeid, en... als onze foto ginder aankomt, zui-len zij tôch ook wel bemer'ken, dat het meer dan weken geleden is, dat wij vertrokken... Ja, de oorlog duurt lang, En tocli komt het « Soete Waesland » U toeroe-uen : « Beste makkers, duurbare jongens : zalig Kerstfeest ! zalig Nieuwjaar !... en wij voegen er aan toe : Moed, vertrouwen en « Kop Boven ! » Moed... want wat er ook gebeure, 1918 zal wel het jaar zijn, waarin wij zoo het God belieft, vveer naar huis gaan... Wij hebben het nu zoolang uitgestaan, wij zullen het nu nog maar wat af-zien, in de lioop en in de overtuiging. dat het weerzien al het g^eden leed vergoeden zal... Vertrouwen !... ja, gij vooral, makkers van Waesland, die aan den IJzer voor ons vallen staat, strijdt en sterft! vertrouwen, mijn beste jongens! want anderen, die u waarlijk liefhebben, zonder woordpralerij, waken op u en op uwe belangen. TérwijI gij strijdt. werken anderen hier voor u eu de uwen... en bij het aanbreken van deze schoone dagen roepen zij u toe, de hand in de uwe, de oogen in de uwe : « rekent op ons, gelijk wij op u rekenen, want over u waken, over dezen die gij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection