Hobooksch frontblaadje

626348 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. Hobooksch frontblaadje. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8s4jm23z50/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DOOR DÈN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD Nr ll8o — 11-8-18. Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenlor PAUWELS Z. 108. I. - Al wat onze dierbare gesneuvelden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. --- Inschrijving : Gratis voor soldaten, gereformeerden, en vluchtelingengroepen — Persoonlijke inschrijving voor vluchtelingen : 1 fr. s'jaars. Dringend verzoek aan aile lezers mede te werken aan onzen Inlichtingsdienst. J. P. 44 Leve de Jongens!" OOGST 1914. 16 regels Censuur In 1914 waaide de wind der overweldiging uit het Oosten ; ons landeken werd weer met den hiel van een groot-macht bedreigt en gij,«onze Jongens», stond op en kwaamt in 't gelid staan met den koenen geestdrift der helden van voorheen. Bloedig waren de eerste slagen, bloedig bleef het ge- ;'-S vecht jaren lang en toch kwamen er meer en nog meer de ledige plaatsen weer vullen. De kreet van weleer weer-klonk niet, maar in ieders hart storme op 't herdenken der eerste dagen van den weerstand, de oude kreet « Leve de Jongens ! » Onze «Jongens» 't is nog altijd dit oude benaming die de bovenhand hield. Al wie u begrijpt en met u me-devoelt, spreekt u alzoo aan: «Jongens!...» En de moeders vaders en zusters in't land denken met fierheid in 't stille huis waar uw jeugdige stem niet meer weerklinkt, aan hun « Jongens» als aan 't liefste wat ze hebben, het duurste wat ze gaven voor s' lands vrijheid. Onze Jongens! hun Jongens! In hen ligt immers en 't heden en de toekomst of ze vechten in den levens-kamp voor't brood met de wapensvan ambacht en kunde, of ze vechten met hun mauzers in den kamp voor de vrijheid, ze zijn en ze blijven de hoop de steun, de sterkte van hun land en hun ras.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Hobooksch frontblaadje belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection