Hobooksch frontblaadje

594594 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 August. Hobooksch frontblaadje. Konsultiert 24 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm23z50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DOOR DÈN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD Nr ll8o — 11-8-18. Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenlor PAUWELS Z. 108. I. - Al wat onze dierbare gesneuvelden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. --- Inschrijving : Gratis voor soldaten, gereformeerden, en vluchtelingengroepen — Persoonlijke inschrijving voor vluchtelingen : 1 fr. s'jaars. Dringend verzoek aan aile lezers mede te werken aan onzen Inlichtingsdienst. J. P. 44 Leve de Jongens!" OOGST 1914. 16 regels Censuur In 1914 waaide de wind der overweldiging uit het Oosten ; ons landeken werd weer met den hiel van een groot-macht bedreigt en gij,«onze Jongens», stond op en kwaamt in 't gelid staan met den koenen geestdrift der helden van voorheen. Bloedig waren de eerste slagen, bloedig bleef het ge- ;'-S vecht jaren lang en toch kwamen er meer en nog meer de ledige plaatsen weer vullen. De kreet van weleer weer-klonk niet, maar in ieders hart storme op 't herdenken der eerste dagen van den weerstand, de oude kreet « Leve de Jongens ! » Onze «Jongens» 't is nog altijd dit oude benaming die de bovenhand hield. Al wie u begrijpt en met u me-devoelt, spreekt u alzoo aan: «Jongens!...» En de moeders vaders en zusters in't land denken met fierheid in 't stille huis waar uw jeugdige stem niet meer weerklinkt, aan hun « Jongens» als aan 't liefste wat ze hebben, het duurste wat ze gaven voor s' lands vrijheid. Onze Jongens! hun Jongens! In hen ligt immers en 't heden en de toekomst of ze vechten in den levens-kamp voor't brood met de wapensvan ambacht en kunde, of ze vechten met hun mauzers in den kamp voor de vrijheid, ze zijn en ze blijven de hoop de steun, de sterkte van hun land en hun ras.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Hobooksch frontblaadje gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung