Hobooksch frontblaadje

1701 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. Hobooksch frontblaadje. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4g643/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 21 DOOR DEN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD N" l33l — 5-Ç)-l8. SEPTEMBER 1918 Hobooksch FrontbLAAdlE Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inîichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 103. I. - Al wat onze dierbare gesneuveiden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. Inschrijving : Gratis voor soldaten, gereformeerden, en vluchtelingengroepen --- Persoonlijke inschrijving voor vluchtalingen : 1 fr. s' jaars. MEISJES Waarom leest ge zoo gretig dit woord ? Als ik over « onze jongens » schrijf: « Nu, ja, dat 's goed : we zijn fier » ; ais ik over vakkunde schrijf : « Nu, « ja, dat 's waar ; 't is wel lastig, maar « hij heeft gelijk » ; als ik over drank-kwestie spreek: « Ook gelijk, maar 't « is nog lastiger ! » ; nu ik over meis-jes wil gaan spreken, spitst ge uw ooren meer dan nooit. Waarom»? wel ja, de wet der natuur is daar.Ge moet er niet voor schrikken, brave jongens ; en gij ge moet ze ken-nen en in eere leeren houden, lichtzin-nige jongens; en gij, ze weze u een diep verwijt, slecht-geworden jongens. i° Ge zijt nu eenmaal op dien ouder-dom gekomen dat er eene keus te doen valt, een goede keus, en 'k versta dat ge niet koud blijft voor dit vraagstuk. Ik zeg u maar een dingen : trekt uw oo-gen open. 2° Boven dien is uw ouderdom die van de driften en de vlam die ge in u branden voelt moet ge niet zoo laten u tslaan dat ze u heel verteere en dat er in u niets goeds meer over blijve. Ik zeg u nog: doe dikwijls uwe oogen toe. Dat tweede punt wil ik eerst eens bij zijn horens pakken. 't Is eenmaal zoo dat de man voor de vrouw is gemaakt, de vrouw voor den man; maar die neiging en die be-stemming heeft haar strenge regels door de natuur vastgesteld, en des-noods gewroken. De vaste vorm dier ^etten van neiging en bestemming ligt in 't huwelijk en in 7 huwelijk alleen. Al 't andere is uit den booze. De groote plaag van ons soldaten-volk is het niisbruik der vrouw en der geslachtdriften. Het weze hier voor de duizendste maal gezegd : zij dwalen die denken hun geluk gevonden te hebben in 't meisje van de straat der stad of in eene onreine betrekking met een marrainetje die niets met het hei-lige huwelijk te maken heeft. Kunnen we 't minste eerbeid koeste-ren voor eene vrouw die haar lichaam

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hobooksch frontblaadje behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes