Nieuwe Vlaamsche illustratie

1249 0
11 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 January. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w0b07j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HO. 16. ZONDAG 11 JANUARI 1914. 19e JAARGANG. Wf-EK . NIEUWELAAMSCHEILLUSTRATIE Verkrijgbaar bij de Ultgevers van jet HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN PHjs Frcs. 3-CO per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20* Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ..Neerlanflia", v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN D1TMAR, Utrecht. De Haagsche bakkersstaking. Ter gelegenheid. van de bakkersstaking in den Haag surveilleerden bereden . volitieagenten in de straten, terwijl de automobiel van de broodfabriek np.rpp.d s tri ri l, tôt. het ovnemen en het vervoeren van werkwilligen. De Ioconde. liefstal, die in den aanva'ng van het afgeloopen jaar heel wat bewe-ging in de geheele wereld heeft te weeg gebracht, was het kapen uit het De teruggevonden ,,Ioconde". Een dezer dagen is dit beroemde schilderij van da Vinci, te Florence gevonden. ir Parijs teruggebracht. Bovenstaande foto geeft het moment weer, waarop dt '!"er Pujalot het schilderij. overgeeft aan den heer Bonnet, directeur van het Insti fuul van Schoone Iiunsten. De heer Pujalot staat rechts naast het schilderij. Louvre te Parijs van de ,,Ioconde", een der schitterende schilderij en van den meester Leonardo da Vinci. Het schier onbetaalbare kunstwerk was op een kwaden dag weg en bleef weg. Ondanks de Fransche regeering er hare vernuftigste speurders op had uitgezonden. Wel liepen er geruch-ten, dat het kunstwerk al hoog en breed in den salon hing van den een of anderen Amerikaanschen multi-millionair, die er tegenover zijn geld-vrienden niet zuinig over opsneed, den dommen Europeanen zoo gewel-lig bij den neus te hebben gehad, ieze geruchten bleken echter steeds snoeverijen te zijn, zoodat men ten opzichte van dezen geruchtmakenden diefstal in de diepste duisternis bleef rondtasten. Tôt eensklaps uit Noord-Italië het bericht kwam, dat de „Io-conde" was ontdekt en zelfs in beslag genomen. Een doodgewone schilders-knecht, die in het Louvre wel eens werkzaamheden verrichtte en die. À. Mollinger, de werkzame dirccteur-generaal van de tentoon-stelling te Semarang. Stakende bakkers. Ook de broodrondbrengers, die in den Haag gedurende de bakkersstaking aan den arbeid waren gebleven, werden op straat be-geleid door politieagenten om allerlei moeilijkheden en aanval-len, alsmede relletjes op siraat te voorkomen. naar zijn zeggen aan Italië wilde teruggeven, wat haar door Napoléon en de Franschen was ontroofd, had stillekens de Ioconde van den muur gehaakt in het Louvre en het waardevolle stuk naar zijn woning meegenomen. Acht maanden lang hield hij het daar verborgen, midden in Parijs, terwijl de slimste speurhonden der Fransche Republiek de halve wereld afsnuf-felden om het doek weer te vinden. Toen, na die acht maanden, werd het den Italiaanschen schilder te machtig en hij deed een poging om het werk van de liand te doen bij een Italiaanschen kunstkoopér. Dat was een domme streek van den dief. Want de kunstkooper, die natuurlijk niets aan een algemeen als gestolen bekend kunstwerk zou hebben, maakte de zaak ruchtbaar. De Italiaansche Regeering waarschuwde de Fransche en de Ioconde werd dezer dagen naar Parijs teruggebracht na 8 maanden in bewaring, geweest te zijn bii een eenvoudigen schilder, die nu op zijn beurt eenige maanden, misschien jaren gaat in bewa- ring genomen worden. B * * * Zij, die het meest over de gelijkheid spreken, zouden wanho-pend zijn, indien ze boven niemand uitstaken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Nieuwe Vlaamsche illustratie belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1895 to 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods