Onze Temschenaars

3141 0
01 February 1919
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 01 February. Onze Temschenaars. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qb59/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ww»* w WII Jg—UWI Nummer 19. a {Met toelating der krijgsoverheid) Februari-Maart 1919. PllIJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten, KOSTELOOS. CWW—Ht—BXII i— III l l I ■Wlll ■■■■■——MWgr I—J»l !■ ■ I — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weaden zich tôt : 0. BULTERYS, serg., dienst der krijgsgeb., Brasschaet-Polygoon bj de vluehtelingen tôt : CL, DE LANDTSHEER, CI/ 10e D I, Bezettingsleger c) onze Temschenaars nit Holland tôt : Aug. BRYS, p/a M Van Daele-Brys, Kouterstr. Temsche Ons Tweejariq bestaan. Heden is het twee jaren geleden dat " Onze Temschenaars » gesticht werd. Onze makkers kennen hun bladje, en weten, beter dan wie, wat belang het yoor hen had. En bij een overzicht der verschenen nummers, mogen wij ons verheugen dat ons nederig gazetje steeds yooruitgang maakte. Bij ons eenjarig bestaan drukte de redaktie de hoop uit, het tweejarig yerschijnen te Temsche te mogen vieren ! Die hoop is nu waarheid ! Doch verdwijnen zal ons bladje niet; want wat het was, in de dagen van hopeloozen strijd, zal het blijven in de dagen van zonnigen vrede : « de vriendenband der soldaten van Temsche». Nog zijn de meesten op vreemden grond of ver van huis, nog zijn er Rech-ten te verdedigen, nog dooden te her-denken !... Makkers ! Onze Temschenaars is uw bladje. Rebt ge klachten of rechten te verdedigen, uw bladje is daar ; allen moet gij ons medehelpen in onze taak. Later wordt uw bladje het orgaan van den onpartijdigen Oud-Strijdersbond Allen eensgezind dus de handen uit de mouwen we blijven vereend zooals in vroeger dagen, we verachten aile kleinzielige dorpspolitiek... daar staan we boven... onze leuze is : Hooghartig vooruit. voor Temsche... en Vlaanderen! De Redaktie. Het weclereien.** Ginder!.... Ja, heel ver nog, tusschen de boomen door, van den nog neveligen gezicht-j einder.... ginder verre.... nog als eene onzekere schimme, verscheen ons de onde toren!.... Vermoeid, hijgend, want we kwamen van verre, met den zwaren rugzak op de schouders, en de riemen snijdend ons door't vleesch.... we waren immers op weg naar huis 1 INaar huis !.... Na 4 1/2 jaren, in de onzekere marteling van ons bewogen soldatenleven... Veelhadden we doorgemaakt, zooveel, maar één gedachtbleef ons altijd zitten vastgeankerd in het hoofd: l « Wanneer zien we Temscb weer?... » Was

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods