Spiele während der Besatzung

Spiele während der Besatzung

Die Kriegszeit war für Kinder manchmal eine schwierige Zeit, aber es hielt sich nicht vom Spielen ab. De Krieg hatte eine große Anziehungskraft und bot viel Inspiration für fantasievolle Spiele.


Blog: 'Spiele während der Besatzungszeit'.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

f NUMÉRO Ï62 OCX, 1917 PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES O^CS AbgimteeoaS 9 Priaci. " ADMINISTRATION ; RUE SAINT-JEAN ««•48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES ^ Afe®aHss^9ssS ! 9 Prasee REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES OSTENDE PENDANT LA GUERRE. Les enfants jouent à la petite guerre et montent à l'assaut ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3' ANNÉE SAMEDI 7 AVRIL 1917 M- 111 ABONNEMENT Belgique : 13 ftsncs pss «a StrrmBC : 17 ' ' ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 24 pages : 30 centimes le numéro n«ymu iiw x itr> * iwi i C. Van Coitenbeigb 12, ioe de l'Empeieui, Biuiellei P. R. Morris : C'EST LA QU'ILS L'ONT CRUCIFIE. Nous sommes au Golgotha. Au ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Samedi 3D Mal 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Samedi 30 Mai 1914- Franco en Belgique Un an : 15 * » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an ; 22 fr, » Union postale » 32 fr. On s'abonne an bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste* ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 565' JOURNAL DE LIÉGE FEUïLLE FOLiTlOOE, LITTERAIRE ET ...

De Hallenaar: volksgezind weekblad

Al lachende zegt de gek de waarheid. VOLKSGEZIND WEEKBLAD. H et vaderland is het volk M. Gorki, Ieder medewerker is veranlwoordelijk voor hetgeen hij sctirijft. ABONNEMENTSPRIJS (ystZËndingskostbtl iniieppea) : De partij-po'itielc wordt geweerd. S Onstplraad pn Rphppf t FTallo S VOO!? DRIE MAAND 1.75 FRANK. Naamlooze stukken worden niet ...

Vooruit: socialistisch dagblad

f 30 Saar -- M. 298 Prijs per nnmmer : voor België 3 cectiemen, voor den fraomde 5 centiemen Teiefoon s Sledactiie 247 - Administrante 2845 Zaierdasqt 7 November 1914 VOORUIT NU GAAN VOORUIT TROTS ALLES iù- is een spreekwoord in zvvang waar-aaû wij altijd getwijfeld hebben. M en zegt doorgaans : uit het kwade wordt het goede geboren ! Op het ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E>'L s JSJmrAankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen abonnement 2.50 fr. het jaar Hat blad wordt ook-wekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen "".GEILLUSTR EERDE S Centiemen 1 BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELUKS VAN 2 TOT 3 UREN. , ( AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 Financieele aanlc. » 1.00 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

Prflsf:40 Gentlemen 1 Zondaji 13 October 1918 DE WAARHEID Orgaan van d«n " /nj*n bociaiistsnoona Aile briefwisseling*n te ztnden naar : POL DÉ WITTk, Versp)f«nstraat, IO, Cent, verantwoordenjke uitgever. VREDE? Het gewichtigste uur der wereldgeschie-dtnis zal weldra slaan ! De vraag oj het aitgeput Europa den broedermoordende kri/g moet ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 4 JUILLET 1914 72' Année. — N" 3723. LES VICTIMES DE L'ATTENTAT DE SARAJEVO François-Ferdinand, archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, et son épouse morganatique, la duchesse de Hohenberg. Phot. Kosel. — Voir les autres documents, pages 3, 4, 5 et ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE OORLOG IN BEELD " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. 77/£ WA/? PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 10 OCTOBRE I9I4 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Exceptionnel le ment, au lieu de 15 c. Abonnement avec primes: 9 FRANCS telephone o 1268 ADMINISTRATION LES IMPRIMERIES RÉUNIES C. VAN CORTENBERGH & C" éditeurs Je I Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANtfÉS DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue ...