Your search * has 32 results

a-z index of titles
  • Onze Temschenaars

Filters

Series or title

Onze Temschenaars

Nu m mer 15. (Met to'elating van d ^ krijgsoverheidj Juli-Oogst 1918. Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlachtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaal, Z. 258 — 3® Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Nummer 16. (Met toeiating van de krijgsoverheid). Sept.-Oktober 1918. PrHjs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEYERS : CL. DE LANDTSHEER en Oclaaf BULTERYS -fi) de solclaten wenden zieh: tôt Octaaf' BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vluchtelingen : tôt CL DE LANDTSHEER, soidaat, Z. 258 — 38 Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Nummer 16. (Met toelating van de krijgsoveriieid). tept.-Oktober 1918. Prij.s : KOSTELOOS. Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oclaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden lich: tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlucMelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Z. 258 — 3* Cie, Veldleger. (Onze ...

Onze Temschenaars

. », . 1.1. i ■ n m ii m i iMM..- - ».mi m w ... n ■■ ■ ■■mb. m.» ■ il i mil — .. »* f9 xuiaiwwwiuwt •** »^ i >w* n ■■■ l|r n nn umr&tMwtr s — UITGEVBRS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - c îj a) de soldatea weudeu zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B.M.H. Le Havre. q f h) de vluehttflîngea tôt ...

Onze Temschenaars

Nummer 17. {Met toelating der krijgsoverheid) November-December 1918. Prns t KOSTELOOS. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTEEYS — a) de soldâtes weadou zich tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B. M. H. Le Havre. bj de vluchtaliûgea tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze Temschenaars uit Hoilaod tôt : Aug. BRYS, p/a M ...

Onze Temschenaars

Nummer 18. Met toelating der krijgsoverheid) Januari 1919 PRIJS : voor Burgers fr. 0,25 Yoor Soldaten, KOSTELOOS. Onze Temschenaars - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weadeo zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B, M. H. Le Havre. bj de vlncbtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze ...

Onze Temschenaars

ww»* w WII Jg—UWI Nummer 19. a {Met toelating der krijgsoverheid) Februari-Maart 1919. PllIJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten, KOSTELOOS. CWW—Ht—BXII i— III l l I ■Wlll ■■■■■——MWgr I—J»l !■ ■ I — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weaden zich tôt : 0. BULTERYS, serg., dienst ...

Onze Temschenaars

Nummer 20. EINDNUMMER Àprii-Mei 1919. PRKJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten. KOSTELOOS. - UITGEVERS : CL. DE LANDÏSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten wenden zich tôt: Okt. BULTERYS, adj., dienst der krijgsgeb., Brasschaet-Polygoon bj de vlnchtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, (20e Liniè 3e Kie), Oeverstraat, 17, Temsche c) onze ...

Pages