Votre recherche * a donné 59 résultats

a-z index des titres
  • Sportbladen

Filtres

Sujet

Belgische vluchtelingen in Engeland

Net als nu kwam er bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en bij de inval van de Duitsers in België een massale vluchtelingenstroom op gang. Van de ruim anderhalf miljoen Belgen die naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd Koninkrijk alleen al minstens 250.000 terecht. Zowat 90 procent van hen verbleef in ...

Vergeten Ronde van Vlaanderen ontdekt!

De eerste editie van de Ronde van Vlaanderen werd in 1913 gereden als publiciteitsstunt voor de krant Sportwereld. Het jaar erop volgde een tweede uitgave. Maar omdat het parcours in frontgebied lag, kon men de wedstrijd tijdens de Eerste Wereldoorlog niet organiseren. Pas na de oorlog werd de draad weer opgepikt, en sinds 1919 werd Vlaanderens ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaaruang. Nummer 3a Antwerpen, 20 Augustus 1914. DE ^ v ——— . Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : ' AANKONDIGINQEN ^ _ de bureelen zijn gevesttcd ter drukiertj • • , ... ... Fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. r F fl 10 n î: P <D C XITCT T TrMO ...

Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen...

Bijzondere uitgavc als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Parijs-Tours 306 km. wprdt op 19 April gereden. Niet minder dan 146 renners zijn ingeschreven. BrussekLuik 250 km. zal gereden worden op 19 April. Al de rijwielmarken hebben hunnen team ge-zonden. Er zijn maar 250 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

; — -^,1 ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aansresiotene MaatschaDDiien. - * ______ ^ * * * ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : AANKONOIGINQEN £ r- ^ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUrrRRTI FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. G E 8 lî O E tD F I? ^ H T F T t t r M Q die bestendig moeten verschijnen, prijs bij ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer g Antwerpen, 28 Februari 1914. Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. * ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. 5 00 particulieren .. 8 00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op 3i December van bel abonnementsjaar ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e I AAR(iANG. \!TT1WMPR 8 Antwerpen, 21 Februari 19x4. ■'1^ V. _ j Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , o - - o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8.00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op 3] ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

1 I 1 ...III I ■ mil IHIITI i m «Mil. I I imi-i himiwi irru irai - - i i ' «*> Eenig officieel orgaan erkernl door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ Uviii^ viiirivwi ui 1 - — ! ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per Jaar voor de maatschappijen. 5.00 part icu ll e ren 8 00 HET BUITENLAND. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 5, , Antwerpen, 3i Januari 1914. Eenig offideel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ o o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op Si December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Iaargang. Nummer 6 Antwerpen, 7 Februari 1914. DE DUIVEND VRIEND Eenig offieieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , I ï <-7 ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLAND. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3j ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappiien. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de m aatsch a ppij en 5.00 ,, ,, particulieren 8 00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elt abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

Pages