Votre recherche * a donné 6 résultats

a-z index des titres
  • Nieuwsblad van Brugge

Filtres

Série ou titre

Nieuwsblad van Brugge

NIEUWSBLAD VAN BR0GGE Druk C. Moeyaert, Coupurerei, 9-10-18 De aanstaande groote veldslag nP@ Fransche aanvaJL^n de lijn RDSSISCHE ZE6EPRALEN OORLOGSVERKLARINt; aanIjuitschland Oorlog in Zuid-Africa REVOLUTIE IN BOHEMEN (Oostenrijk) Veldslagen te Charleroi & Binche DE VELDSLAGEN IN BELGIE ELZAS LOTHARINGEN In Belgie Officieel medegedeeld door ...

Nieuwsblad van Brugge

NIEUWSBLAD VAN BRUGGE De groote veldslag aan gang 800,000 Duitschers tegen 440,000 Franschen en Engelschen 8 MILLI0E1RUSSEU STRIiDVEERDIG 10 bommen geworpen in Antwerpen EERSTE DITSLAGEN VAN DEN GROOTEN VELDSLAG M Mrog ia Duitscblaid - Opzetlolijke Ieugens VOORUITGANG VAN T RUSSISCH LEGER IN OUITSCHLAND De stad Namen in handen der Duitschers ...

Nieuwsblad van Brugge

NIEUWSBLAD VAN BRUGGE Zicht uit de Statiestraat van Leuven, afgebrand en vernield door de Duitschers. Goed nieuws komt voort uit Frankrijk. * * * De Russen zetten rap voort in Duitsehland en Oostenrijk. Duitsch-land heeft reeds zijn oorlogschat gevlucht. * * * De Duitschers in Westvlaanderen. * * * Nieuwe Oostenrijksehe nederlaag. 't Begin van 't ...

Nieuwsblad van Brugge

NIEUWSBLAD VAN BIUGGE Drnk C. Moeyajext, Coupurerei, 9-10-18 Nieuwstijdingen van de vefchillende oorlogsvelden in Frankrijk, Duitschhnd en Oostenrijk De achteruittocht der Duitschers gaat voort, zooals bljjkt uit de volgende telegrammen : BORDEAUX, 14 September, 4 u. 3 namid. Het heden middag om 3 uur uitgegeven officieele bericht luidt : Op den ...

Nieuwsblad van Brugge

VAN BRUGGE Belgische soldaten beletten den Duitschers eene brug te leggen De groote v eidsiag Op het westelijk slagveld breidt zich het front nog steeds uit. Voortdurend hebben de Fran-schen en Engelschen hunnen linkervleugel verlengd, met het doel den Duitschen rechtervleugel om te trekken. Voortdurend hebben de Duitschers daar nieuwe troepen ...

Nieuwsblad van Brugge

VAN BRUGGE Belgische soldaten beletten den Duitschers eene brug te leggen De groote v eidsiag Op het westelijk slagveld breidt zich het front nog steeds uit. Voortdurend hebben de Fran-schen en Engelschen hunnen linkervleugel verlengd, met het doel den Duitschen rechtervleugel om te trekken. Voortdurend hebben de Duitschers daar nieuwe troepen ...