De internationale vrouwenconferentie

De internationale vrouwenconferentie

Redactie 's profielfoto
Redactie 08 maart 2017 808

De International Woman Suffrage Alliance (IWSA) werd in 1904 opgericht door toonaangevende feministes. Deze organisatie ijverde voor vrouwenstemrecht en hield regelmatig een internationaal congres. In 1915 zou dit in Berlijn plaatsvinden, maar vanwege de oorlogsomstandigheden werd dit afgelast.
Op voorstel van de Nederlandse feministe Dr. Aletta Jacobs werd er daarom in april 1915 in Den Haag een alternatief Internationaal Vrouwenvredescongres georganiseerd. Er waren ook Belgische vrouwen lid van het organiserend comité. De organisatie liep niet van een leien dakje. Het was voor veel vrouwen moeilijk of onmogelijk om Den Haag te bereiken. Veel vrouwen kregen geen reispaspoort en de Britse blokkade van de scheepvaartverbindingen maakte Nederland moeilijk bereikbaar. Een schip met 40 Amerikaanse vrouwen aan boord werd opgehouden, maar bereikte vlak voor de opening van het congres toch Nederland.
Het vredescongres ging door in de Dierentuin van Den Haag. Er waren ca. 1000 deelnemers uit Nederland en een honderdtal buitenlandse gasten. In totaal waren twaalf landen vertegenwoordigd. De vijf Belgische deelneemsters hadden een speciale toelating van de Duitse bezetter gekregen. Bekende aanwezigen waren de Amerikaanse activiste Jane Addams en de Amerikaanse auteur en pacifiste Emily Greene Balch. Beiden ontvingen later de Nobelprijs voor de vrede voor hun activiteiten binnen de vredesbeweging.
Het congres had maar één thema: vrede. Hoe kon er een einde gemaakt worden aan de oorlog en hoe kon men terug vreedzaam samenleven? Er werden een aantal besluiten genomen over vredesonderhandelingen, bemiddeling en geweldloze conflictoplossing. Het bestuur van het congres kreeg de opdracht die resoluties persoonlijk aan te bieden aan de regeringen van de oorlogvoerende en neutrale landen. Aletta Jacobs ging met enkele andere vrouwen naar Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om dit te doen. Een andere delegatie trok naar Scandinavië en Rusland.
 

'Internationale vrouwendag', De Vlaamsche Stem, 28 maart 1915, p. 4
Vandaag zijn meer dan 50 organisaties wereldwijd lid van de opvolger van IWSA, de International Alliance of Women (IAW), dat als algemeen consultatief orgaan een belangrijke rol speelt binnen de Verenigde Naties.