Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Redactie 's profielfoto
Redactie 23 juni 2016 824

Het gros van de buitenlandse soldaten aan het westelijk front kon vrij gemakkelijk contact houden met familie en vrienden. Ze schreven en ontvingen brieven en sommigen maakten van hun militair verlof gebruik om even naar huis te gaan. De meeste Belgische soldaten konden dat niet. Zij werden namelijk door de frontlijn afgesneden van hun dierbaren in het bezette België. Voor hen was elk rechtstreeks contact met thuis vier jaar lang onmogelijk.
Na de stabilisatie van de frontlijn was de hoop op een snel einde van het conflict vervlogen. Met dat besef groeide bij de Belgische soldaten het verlangen naar nieuws van het thuisfront. Ze wilden weten hoe het hun familie en vrienden, hun dorp of hun stad verging. Om die nood te lenigen, ontstonden al snel de eerste frontblaadjes, geschreven voor en door mensen uit eenzelfde dorp, streek of gemeenschap.
De krantjes bundelden berichten van het thuisfront, meestal gebaseerd op informatie die per brief – via Nederland en Engeland – achter het front was geraakt. Voor groot wereldnieuws was er in de frontblaadjes geen plaats. Ze bevatten hoofdzakelijk lokale en triviale berichten, gaande van de huwelijken en sterfgevallen in het dorp tot de prijzen van eieren en brood. Daarnaast gaven de frontblaadjes hun lezers de kans om ervaringen met lotgenoten te delen. Ze publiceerden reisverslagen van soldatenvakanties in Lourdes of van persoonlijke belevenissen in de loopgraven. En ze waren hét medium om informele ontmoetingsmomenten op touw te zetten. Zo verschenen er soms aankondigingen van geplande bijeenkomsten van streek- of dorpsgenoten.
Vaak waren legeraalmoezeniers de drijvende krachten achter de frontblaadjes. Zij gebruikten het medium niet alleen om de nieuwshonger van hun lezers te stillen, maar ook om hun eigen katholieke agenda door te drukken. De meeste frontblaadjes hebben daarom een erg moraliserende toon. Ze waarschuwden de soldaten onophoudelijk voor losbandigheid en zedenverloedering aan en vooral achter het front.
Activiteit
Expo: ‘Klein nieuws uit de Groote Oorlog’
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen
23.06.16 - 18.09.16