Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

562 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 April. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4m91834r7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

(jpg %isgqbe ÇA) Vtm 10 ftfettmg Belgifcher Rurier SSriifMets 2Dtf 9el|if(6« Sutiet en'djcint in Stùîfcl iaglicfj (aud) «auitlajsi îtotimjl (bie Suéga&en A unb Gou|cr SHontug Botmittaj). 2)ic Ëtlte SSussgabc (A), m beilifdjet Scfirm, crfd)ctui jeben '-'indimit'ig, Grciiobcilo^ett bicitr HusgaSe: SRitttoodjâ „8elfli(<i)« S3iIber=Stuticr", iSountogc- „$ie Sttcgst><. Xie 3lueitc «uêgabc (B), illtorgeuausflijbe in ïatcittifcSjcr «tfjrift, ctitficmt tiljne Scilagcn. Osinfcnbungeit fiub uut an Me Sdiiifllcitung, uid)t au eiuiclnc '.(JctioueH 3u ti<Sicm' gui nnbedangt tingcjonbtc SWannfftiDfc fauu Itine iibctnoramcit Wcrbcn. — » mi m" ii IIIIIIIHI iwhii i. ii i i .i u i i 111, iiiiiiiii i h i » ii IIITTH- <îla$e£>5eitting 2cr Scjug fsuu butrfj bic ^oitKUitalltn obet burtf) uuferc Scrlricbsftcllcu erjolflc». ScîujS. t>Mii rnsnatlidj Studgabc A: 2JÎ.3,20, SluSgabe B: 31.1,80. Seibc jufonimeu Si. 3,7j. »Bjclgen toubctt nut fiir bie 6ciben 9lusga6cn sufamœen angenommet!. S'<Ie 50 H'i.. :Hcflamc £R. 1^50. ïelcgramutaabrctîe: ffiuricticit=33tii[[el. SattIBer&inbtutg: Seuifdie Sauf, Sriiffcl. Sprerfj» flunbcn ber Sdirifttcitang: 11—12 uub 5—8. 6)cf<fj5ftsi!tci(c 23rii|fcl: Eorutt bc ©tcjsStrojje 1. Sctlittct SïjtiiUeit. n. ©cî^âftêïtenc: Sîcrtin SW 48, SilÇeïmftr. 8. getitfcr. JloBenb. 138-145 Jlummec 91 Brfiffel, Scmttabenb, 1. SCpril 1916 —w—imwwb—M i a——, i ■ II1I1IIIIWIL—■ irBifUMu—, n, ■ ■■■■■—■ .111. ■■ ■ 2. Ztafîtgcmg 11 ■— ■ h—a—ron.111 nmna——■ Das Dorf malancourt erftürmt. I Die (Mrung in» ruffifdjeti Uolf. Die rwffif^eti BfaiiDale. A zk. ftofccnfjagen, 30. 2Jlârg. 0J5rib.-£eIcgr.) $cr ScIcgraJjï) ans Mufjlaub arbeitet ncuetbings fcr î^atfom. 2>ic Bcitungen ber Ie&ten Xagc ftttb ûuëge= BlicBcm Son 2cuten, bic mit ber ruffifdjcu ^îolitif unb bem rujfifdjett ÎBtrt|'(f)afisIebcit boïïfommeit bertraut finb, totrb bic 3ftcinmtg ûitêgefbrocîjen, bat; bicê mit ber ft a t ï c n © a r a tt g ï m ruffifdjcu Soit g c g c n btc bcranttoortlii^eit uttb un-ticrottttooïtlit&êtt SRadjtfiiljrcr jufûmmculiûttgt. 2cr 2fledjfcl im Sriegêminifterinm totrb itt ^ufammenljcttg gtbradii mit ber Scftesfjungsgcfditdjfc S n dj 0 ttt U tt 0 to ê, bie eitt ©ïanbalbrojef; crfictt 3ïctngcè fei, uttb mit bett lefcten Cnttjiiiïimgciy ber Sturbgcfeifctt bes geftiirjtctt ïïiiniftcrâ G ï) to 0 ft a W. Es fc^ctnt, baf; bas Soif crfennt, toic es bon fetttea (ogenanttiett Sciteru betrogett toitb, toii^rettb STfiUiottett feiner bejtcit ftinber berjtoeifeït i^r 2c6en ouf bett «djladjtfeîberu o)>îertt. 2)as 2ibftauett ber ruffifd>cn 2ingriffe. F zk. ^etcrstmrg, 31. ïïîàc^. (^rib.^clegr.) Sic „3ïjctfcf)" crflart, btc b c u t f d) e u g cl b = Êcfcftigiutgcn feten f 0 ft a ï i, bag fdjoit btc Sfmta[)c= iitng dit fie cttte fc^lntcrtgc Stufgaîc fet; besfjaI6 feicit 'J3 a u f c jt n 01 i g, unt bic ïufftfdjeu Stngriffc bcïftarïen ju ïdnnett; befonberâ ouf ber ^ront bcS ©cncraïs (Sbcrtf; fei ber b c u t f cïj e SB t b c r ft a u b f u r d) t b a r. Serlitt, 31. ïïiîatj. (^5riD.=îc(egt:.) 2tuê bem ï, u. ï. firieg§j3rcffc = £luartter, 31. SJlars, totrb bem „58erlincr SageMati" bcricfjtct: 9îacf) bern Slèflaucit be3 xufftfcfjeit 2Ingriffc§ an ber b e a r a b i a f dj e it, g a It ^ i f d) c tt u tt b to 01 ïj i) it t f $ e n g r 0 it t fe|st bic t u f f i f cf) c Artillerie bie Scfcfjicfjung ber i3fter= retc^jfd^uttgatii^eu uttb beutfdjeit grottt fort, of)ue ftd) jeboeï) bd6et befonberê IttgUftrengeit. ®ic gleicf)c Ênergiclofig» ï c if bat (tuf bie pffifc^c gnfanterie iibcrgegriffeit. Sic SI tt = griffe finb îtad) bem boïïig mifigluSteit erftett 2(rtfturm gntt ï eingeftent toorbett. (Sin^elitc ©treif^atrouiïïett unb ftagb&mtmanboi fto^ett jtoar ttod) ab uttb su ùber bie tuffifdje Stellung gegen bic 6fterreid)ifd)=ungariîd)eit gelb= toadjen bor. 2(tt beren SBadtfomïett finbett aber biefc fdf)toacf)= Iid)ett 33orft5jje eitt rofd)e§ Ëitic. Sic roitfung des ÊMffattgttffs «uf Salonifi. WTB. Sofia, 31. 93ïdr5. Ter ©citeral)tû& teilt mit: ?tm 27. SOÎarj Bombar= iiertc eitt ©ef^teaber bon 15 beutfdjen glttg^ctigen ben £afen bon ©alonili uub bas eufllifdHrattjôfifrfie Sager. 3n ber Sicile ber Stabt tourbett 800 Somben abgetoorfen, bic gtofjen 2d)a= ben mtridjtetcu. 2ie Slieger Beoba^tetcn eitte eg^Iofion itt (itteis unmittelbar bei bem SHafjnljof gelegeuen X c \> 01 f 0 to i c eine jteeHc auf eittem f c i n b I i 4 e n ©i^tff. geinb» Slugjeuge berfu^teu eineu SIngrtff gegen bie beutfdjen glug= jeuge. 93erfuc^ Mieb jebot^ ergcbttisloê. 23 i e r bon ben engItîdfifrûfl3oftfd)cn glugseugen tourben jur Si a n b u n g gc§h)ttngen, bic û&rigen muËtcn ben SRiidjug antreten. ov. Sltljett, 30. 3)îàrj. (5prib.f2clegr.) Sftad) a ut 11 i d) c u gric^ifd)cu 2RittetIuttg,cn auê ©ûlontïi tourbe bei bent 2uftûngriff ïettt gxie^ife^er Soïbat getotet, ° uur brei fil® berleët toorben. 2>ie ©roRe ber i m Sager ber ^ransofcit uitb ©ngïattber attgeridjtelen ©c&iiïen foH jeboc^ fe^r betrâd)t=. ï t c£) fettt. _ ®ie getoieieit engïifc^en uttb [ranjôftfcïjeit ©olbaiett totrb auf m i tt b e ft e tt § 10 0 gefd}ii|t, 20 Sottnett ©cfit tourbett jur (S 5 10 f 10 tt [cbtadit unb sa^frctd)c .^oljbaradctt itt S r a tt b gc^ c^» 27 fcrbtf^c SSogeit mit $ x i c g § m a t c x t a ï tourbeu Det beuffdje amf(ld)e Beridjt WTB. ©roBess £aut>tquartîcr, 31. ïïîarj. Bcfffidjcr ftrîcçïôfdjauplaft. 2Itt bieïctt Sfbft^nittctt ber groitt lebtc btc bctber = fettige artillertctotigïeit too^renb bcë ïïarcjt Sages mcrHid) auf. © c fit i cf) bec Tlaaà tourbe bûê Surf fPialaus court uttb bic Beiberfcitê ûttf^Kc6cttbett frattjbftft^en 58et= tcibigungsantagctt im Sturrn gettommen. 6 Dffijterc uttb 322 3Kûtttt ftttb ttttbertottttbet ttt uttferc §anb gefoHett. 2tuf bem O ft u f c r ift bie gage u tt b c r a n b c r t. 2ltt bett fratt= jbftft^en ©rabett fiiblic^ ber geffe Souaumont «ttifratmen fief) ïttrjc 3Ja^£fim{jfc. I>ic Gttgtattbcr btifetctt int Suft!om|)f itt ber ©egettb iîoit Strras uub 33a)untmc brei So^elbcd^t eitt. ^toct boit t^reu S«îaîî«" ftnb tôt. Seutttant ^nt = me I m a n n §at babei feitt 13. f c i n b 11 d) c ê g l u g j c u g «bgef^offen. Oeffftcf}er ^rieflsîdjauplaft. $ic SRuffcn befe^rônîten ft^ att^ geftern ouf ftorïc SBcfc^tcRuttg «ttferer SteCuttgcn an bett feisfjer ange? griffenen 3rolltc"- Batfan-6ricgsfd)aupla^. Sic Sage ift unberânbert. Oberftc .Çeereêïeitung. 5 e r ft b r f unb baê 9Jc u tt i t i 0 n ê b e 01 itt ber ©tabt b c r tt t d) t e t. 2ie 93cet£)ûbe ber Skrbiinbeten, 6auf)tqttar= tier unb militnrifd)c Slnïageu inmitteit ber ©tabt";;u ï;abett, unt gegen beutfcfjc Stngriffc gefid)ert sw feitt, finbet ftarïe 95er= urteilung. (ftîtige ^eitungen beben berbor, bafe bie Seutfd&ett ©alottifi, toentt es niebt grieeftife^ toare, ïangft bem Krbboben" batten, g(cid) modjctt ïouuen, ba e§ bon bett Scrbuubetett bc= feftigt toorben fet. Die tteulf^e Be«i Ateeffatfang zf. Slmfferbam, 31. 9Jîërs. (>}$rit>.-£elcgr.) Sic ielcgra^Ipifdic SJerbtttbuug mit (fng^ ï a n b ift' to i c b e r f) c r g e ft e lit. $it § d II a tt b ïjat eê b c f 0 u b c r c u (S i u b r u d gentadit, bag toatyrenb ber ber ©toruttg ber cnglifdjett SeIegra^I;en=33erbtitbuttg, bie aud) bic Sîieberlanbc boltig bon ber tclegrajjliifcfjeit 3$erbtttbuttg mit g'ronïreid) abfcf)nitt, bie f r a u 3 0 f i f d) ett u tt b c tt g I i -fc^ctt amtlidjeu 58crid}te burd) bas 3BoIfffd)c 2ele= grat)'f)ctt=SBurcau, fclbftberftanblid) mit ^uftimmung ber beut= fdjett 33e^i3rbctt bon Berlin auêuadj^ollctubge-m e l b c t toorben finb. Des (ratifiée iâttifdie Bsïilf. WTB. ^onftantino^et, 31. iDîarj. Saê §auf)fquûrtier teilt mit: ©intge feinbli^c Z o r £ c b 0 b 0 01 ê 5 e r ft 0 r c r, bie auger^aîb ber 2ïïeer= cttgett bemerït tourben, tourbett bon unferett Sufteubatterien b e r t r i c b c n. — S(n ber § r a ï- unb Sî a u ï a f u Seront ttidjté 9?eite3. Hit^îiqffeUung. WTB. iîottjtûtttitto}>eI, 31 «5. 2Bie bie Slgeniur 2JHïti rnelbet, be^aujjteit bie rufftf^en ûmtlid>_en Seriqte bout 13. SDJarj, bie fR u f f e n ^atten ttt p.e r f i en 8 t ii r ï i f dj e Sanonen erbeutet. Siefe ruffi= fd)e iBebau^itung tft f a ï f d). Sie erbeuteten Sononen finb blofe f e | r a 11 e b e n ^ e t| c m g c Ç 0 r t g e ^ a n 0 n e n. 3BaI)rejtb ber O^crationen in 5J3erfiett berïorcn toir ïeiitc eittôige Smtotte, u a ^ m e n^ct S c r b c n 3î tt f f c tt m c ï) r c r c fiàc|cf)u|ç abî ~ ' ' ënglif^et Hebel. 1. 53ott ©tûatsminifter Sr. S. ©raf b. ^ofabotoëf)). Surd) bic bolitifdjc ©inigung Seutfdjlanbs lourbc unfer Sîaterlanb au^ ein einbeitlii^es ©cbiet in aEeit toifbtigen geit toirtfdjaftlidjcr ©efe^gebuttg uttb tDtrtfdjaftlic^er SJetocguttg. Seutfdjïanb, bon lâftigen toirtfc^aftltc^eit gcffeln Bcfreit, fûblte ftd) jc^t erft fclbft uttb ïonnte fetnc ganje SÈraft cittfalteit. ©s> lourbc Seutfcèlanb, loeldjes bi§bcr auf bielen ©ebictett bc» ©c-Braudjs unb SSerbrau^ê ttatneittïidj audj fiir Gcgenftànbe toof;I-babenbett UcBerfluffeê, ctit Êinfubrlanb inar, borgugëtoeife au8 ^rattîrcid) unb Ënglattb, toetl bie ©rgeugniffe jeiter 2anber feittea Scit enttoeber tatfdcEjXiiï) beffer )rareit ober bod) fiir beffer gebaû ten touibeit, aiïmûbli^ eir. 2Iii sfuIjTlcufc, iucï^eë bta^ gtiittbliiôîL-^ tcdjttifdje unb ïaitftnannifdje Sîorbilbtntg uitb toegen fcin«{ ©rtoerbsftanbe fctiten §anbelsbcretib ttnmer tDciter auâôubebncjfi ucrmodjle. ©egett biefett 3Bettbetoerb ber altcn Qnbuftttclnitbc» crbob auerft Sorb sJto|e'6ert), ber fruberc engïifdje SKittifteï bet auêioartigeu 2(ttgclcgen'£)eiteit, citten tuûrncttbcn SBedruf: „2Bir fittb bebroïjt, fagte er, bon eittent fûrdjterlidjen Sccbenbubler, ber an un§ nagt, toie baë i'Jicer an bett fdjtoadjett ©teltcit icr 5tiifte... id) tneiitc Seutfcblaub". Sentttaàjft erfc^ieiten am ©itbc bcS bon» gen Qabrbunbertê gtoei ©treitiebriften, toeldje beftiniiitt ioarctt, bie gletdjc SBeforgnië facblicb unb gablettmâpg 311 redjtfertigen ''WA_ bett beteiltgfen .Çattbclëbolfern einbrhtglidj gu ©emiite gu ftiîjtwiB ■ bas beï'anutc SBerï boit iDÎ. (s. S. SBiiïiatttê, „S5cutid)eS ©rjeugniS"™ — „9Jîabo iit ©ermattb" unb baë 33udj boit SJJauricc ©d)U>obW| „2)ie beutfc^e ©efabr" — „8c Sattger allemaub". ©otoeit bie SBcrfaffer iftie Sanbsleute bterburdj auregett tooH» ten gu gro^erent llnternebmungsgeift, gu boberer tcd)itifd)er SBil-bung, gur Sfntoenbung jeitgema^er tnafd)ineller Stusritftung ibrer SBetriebc uub berbefferter tec&nifc^er 35erfabren ïicfe fid) bagegen ^ aud) bon unferent ©tanbbunït auë int )oirtfd)aftIic&en SJBett£an|^M ber SBbïter uidjtë cintocitbett; berluerflic^ unb utttoabr toarett bt^H ©treitidjriften aber itt) oit) ci t fie bie beutfdje Êrtuerbëtatigïeit unfe^ ibre'Skrtretcr itt .Çanbel unb SBanbel aïïgemein ber 8£ntoenbuttg uitrebltc^er ober ungulaffiger ïïîittel in ber JVorbeïmtg ber beut= j fdien SCusfubr befdjulbtgten unb bie beutfc&c 3îegicruug auïlaglctt alë 3.lîitfd)ulbige iit biefem mit angeblicb unerlaubtett 3Jî.itteIn gefùbïteit Settïambf. 93etbe ©^riften baben unjtrieifclbaft baju beigetragen, in ©nglanb mtb gamïira'b einc ftarïe bcutfdjîeinb^ K(be Stbneiguitg berborjurufen unb fo mirtbeftcnë einc ber llr» faéett su berftàrfen, toeldje fd)Iie|Ii(b 3tt biefem 2Beïtïriegc gefiibrt baben. SSaê befonberë (snglattb betrifft, fo botte eë brei g c I) c i m e U r f a d) e tt, fid) an bent gemeinfcbaftlidjcn llntentebmen cincS iîriegeë gegen 2)eutfcfilanb gu beteiligen. gunàc&ft ftattb ©nglanb infolgc bcë iïainbfcë unt bie ©clbftbertoaltuitg itt 3 r i a n b, einc iOfagregel, gegett berett Surcbmbrung fidj bet bxoteftantifebe £eil ^rlartbâ mit ben SBaffen ttt ber -Çianb erbeben tooïïte. nnmittelbgr bor bent SBurgert'riege, toobet bingutam, baj; eitt crbebli^cr £ei£ beê englifcben Offisierïorbs unb eiitfluBtetcbe ettglifdjc itreife mit ibrent ôeijen auf ber ©eite ber lltflcrtebellcn ftanben, bic baë biëbertge Serbûltnië gunt 5DlutterIanfcc erbaltctt iDoïïteit; fiir bic englifdje SRegierung eitte tmbeilboïïc, ja bergtoet» felte Sage, bic man burtf) eitten frifdjen froblttbcn Jïrieg glaubte j§ iibertoinben ober toenigftenë auf unbeftimmte ,3eit bmauêf^tcbet^ gu ïonneit. ^ett bringt 3dat. B ^ertter toarett bic cttglifc^eit ©teucrlaftcn infolgc bc^H b e r ft a r ï t c tt Sricgëfc&iffbaucë unb ber toa<bfenb* Dîiiftuttg gur ©ee gu etrtet .Çoîje gebiebett, tncïc^e bie bcfifeenl Slaffeit, auf betten biefc ©teucrlaftcn nad) bem englifdjett ©ffl fçftent gang iibertoicgcitb rttben, fdjtocr bcbriidte unb banti^PH^ bolitifdjc ©titnmung luefcntlid) bceinflufetc. Sutd) cinen SErieg mit Seutjcîjlanb, in bem tnatt glaubte, mit toettbenber $oft bic beutf^e glotte, auf bett ïïceeieêgrunb fettben gu ïonnen, boffte man, biefer ©teuerforgen bemnadjft lebig gu toerben. §ierp ïam enbli^ ber blanntajjia angefac^te §attbeï§neib, ber audj folc^e Sreifc be§ englifc&en Sgolïeë, inclue infolgc t^rer ipattbtlâ» begiebungen mit 2)eutftf)Ianb Kulje unb f^rtêben îtebten, îrtege» rife^en ànregungen getteigt maijte. ©0 tnar ber banbeléfcolttîfdje Qîagbneib febenfaïlë e i n e ber Urfac^en, toelc^c Kttglaitb bas 6e« ioebe beë Sriegeë cinfâbeln, btc SriegSftimmung f^iixen licg. ; ©â fonrtic biemtacb fcEion bor 2Iuâbrud) beë £ricges ntc^t e ttt en i Hitgertblicf gtoeifelbaft fein, ba§ fic^ tfnglanb ait ber grofectt SBet". J ft&jbprtmfl gegen Seutf^Iattb jfri_eg|tiitig beteiligen toerbe, toats M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes