Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

131 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Geraadpleegd op 04 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np20v3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Paderborn. 29. Nuramer. 1918. M Kerkelijk -, Blad voor de Vlamingen. M vjj Uitgegeven door de Kirchliche Krlegshilfe- j| De Liefde tot Jesus. Gij ook, Beminde Lezers, voelt U wel zeker bewogen van liefde tôt Jésus. Weet echter wel : geen ijdel gevoelen noch holle woorden-dienst bevalt Hem. Hij vordert uw innige en daadwerkelijke liefde. Hjj wil U bij uw binnenste hebben. Gansch uw leven wil Hij met tak en wo tel losrukken uit de aardsche en wereldsche opvattingen, waarin het misschien gansch gegroeid en verstrikt zit. Hij wil dat het zich ontwik-kele in zijn licht en in zijn genade, en dat aile uitingen van dat leven zouden vruchten geven van hemelsche verdiensten. Al uw doen en laten en al uwe betrekkingen wil Hij door zijn geest geheiligd zien : gansch uw leven moet één openbaring zijn van liefde tôt Jésus! Wanneer de christen menschen eens ophouden aïs lijken té wezen tegenover Jésus, en aileen uit sieur of op commando tôt Hem bewogen te worden, dan houdt Jésus ook op, zich voor hen te verbergen. Dan wordt Hij voor hen de meest levende, de meest beminde, de meest geëerbiedigde, de meest vertrouwelijke en meest onmisbare persoonlijkheid. Bij de innige werkelijkheid der samenspraak en der samenleving met Jésus, zijn dan aile wereldsche gesprekken en menschelijke betrekkingen oppervlakkig en ijdel. Dan wekt Hij in ons de behoefte ons denken en spreken en haridelen met zijn geest te bezielen ; dan maakt Hij ons vrij uit de .klernme van den benepen geest der wereld, die zoo menige edele ziel tegen den grond houdt. O wat zou het leven van vele menschen edél en groot wezen, indien ze eens moedig al de touwen wilden oversnijden van onchristelijke leefwijze waarmede de wereldsche geest hen gebonden houdt. Wat zoudt gij al vrijheid en gerustheid genieten, Beminde Lezers, indien ge aan uw leven zijn greote beieekenis wildet geven en hooge waarde door het te bezielen met de liefde tôt Jesus-Christus. Gij weet dat Jésus alie dagen onder U nederkomt om de verdiensten van zijn lijdeii èn' van zijne' kruisdood op U toe te passen. Waarom doet ge dan ook niet al het mogelijke om bij die uitdeeling van hemelsche schatten tegenwoordig te zijn? Waarom tracht ge niet aile dagen, met al den eerbied en de godsvrucht waartoe gij in staat zijt, dé hêilige Mis bij te wonen? . ; .....

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Paderborn van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes