Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

920 2
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 April. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gs06/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r - mnnEmîm^m Nr. 141. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13 April 1918. INTER-NOS REVUE Kamp - Harderwijk- Camp. (Slot) Stellen we eerst een niet, ontmoedigend feit vast : Naast de "Ligue patriotique belge" aan wier hoofd itaan o. a. Baemdonck, Tërwagne, Bollin, en waarvan 'le but est d'entretenir et de rariver le souvenir. Il le faut pas que nous oubliions, il ne faut pas que nos infants oublient. Il faut qu'en nous jamais ne s'éteigne « souvenir des choses horribles qui se sont passées", laast deze "ligue" die de vaderlandsliefde zoekt enkel ■n alleen in de haat tegen Duitsland, en die in 't amp Harderwijk 1500 leden telt, leeft het u Vlaams-Mgies Verbond" met niet minder dàn 1700 leden. Van het hoofd van dit "Verbond" staan de leden van let passivisme : Van Cauwelaert, Hoste... Hun ideaial s de twee histories-polities-tegenstrijdige begrippefl ielgië en Vlaanderen te verzoenen, en — dit is het ;oede — het Vlaams bewustzijn wakker te houden erwijl het franskiljonisme hooggetij vi'ert. Aldus kun-len we zeggen dat er in Harderwijk 1700 Belgen zijn lie toch ook Ylaams voelen. In onze ogen is zulks natuurlik ver van voldoende a deze noodlottige tijden voor Vlaanderen ; Ylaanderen illeen heefc in onze harten het eerste recht op liefde 'a redding, zelfs spijt België. Zijn dan in Harderwijk geen Ylamingen die louter i kams voelen P Niet belgiese Vlarningen, of vlaamse belgen, maar Ylamingen kort en goed ? —■ Toch wel ! - Alzo lees ik in Inter-nos, 1 Juli 1917 : DIBK AIJIJNS Is geen lid van het Vlaamsch-Belgisch verbond. Dirk Adijns Wie is dan wel die Dirk Adijns ? Tôt nog toe blijft lit voor mij een raadsel : maar één ding weet ik : Dirk Adijns met zijn rubriek "Korte Krabbels" is de beste nedewerker aan Inter-nos : uit zijn heldere kop spran-5er de raakste zctten, tintelend van geestigheid en niet ®lden van sarkastiese ironie. Hij is vooral een kloek 'Uming, zoal3 blijkt uit dit ander treffend woord. VREES Een staatsambtenaar orakelde heel ernstig : " Zijt U niet benauwd van Vlmning te zijn?" Ik fioest hartelijk lachen, want ik ben jong, en diegenen, welke hij vreest zijn zoo oucl. Dirk Adijns staat ook niet alleen: hoe groot de schaar aktmsten of wordende aktivisten in Harderwijk is valt moeilik te bepalen uit brosjures, waaruit de censuur (hollandse of belgiese ? of allebei ? !) gewetens-vol aile vlaamse strijdartiekels weert. Zegt weer Dirk niet leuk en raak ? CENSUUR De goeie censuur opereert onze artiekels, maar ze is geen lieelmeesteres, en daarom snijdt zij er de beste stukken uit. Dat de Plarpinganten ook in Harderwijk als slechte belgiese patriotten uitgescholden wordeil toont ons het venijnig staartje van volgende Krabbel. 3 SEPTEMBER 1917 Openiny van de werkschool. De lessen zullen natuur-lijk gevolgd worden door ieder verstandig gëinterneerde. Durf nog 'beweren dat ik :iiet medewerk aan den iveder-opbouw van België! Dat overigens allen niet rustig in de belgiese plooi te vermotten liggen wordt ons klaar uit eert artiekel door 0. Habaru, sous-lieutenant, op de verjaringsdag van Inter-nos (15 Mei ;17). Hoogst patheties roept hij uit : "Ah ! Messeigneurs... Nous souffrions de voir cette maudite question de langues, celte maudite politique diviser jusqu'en éxil les victimes de mêmes événements, nous voulions rappeler et répéter sans cesse ces belles paroles que tous nous connaissons, mais qu'on oublie trop souvent : Flamands, Wallons, ce ne sont là que des prénoms : Belge est notre nom de famille." Op de keerzijde schrijft de vlaamse opstelraad : Strijd ontweken wij, haat strooiden wij nooit. Angst-vallig vermeden we aile taal- politiek- en godsdienst-aangelegenheden die andersclenkenden hadden kunnen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes