Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!

314946 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!. Geraadpleegd op 23 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0z70v8b66j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Steun voor onze Jongens Hoogstudentenwerking tôt zedelijk heil van onze jongens . .... / '■ ■ ■ — S.K.V.H. — S.U.C.W. — ==^= Tôt hiertoe werden kosteloos uitgedeeld 43.000 vlaamsche en fransche vlugschriften en boeken en 900.000 zegels tegen de zedeloosheid. Een kostelooze leenboekerij werd ingericht van 2500 boeken en vlugschriften tegen de onzedelijkheid ; insgelijks een wetenschappelijke boekerij ten dienste van het veldleger bevattend eene afdeeling : godgeleerdheid, wijsbegeerte en rechten 500 boeken natuurwetenschappen en geneeskunde 200 boeken vakkunde 2500 boeken geschiedenis en taalkunde 200 boeken kunst 150 boeken in 't geheel, op dit oogenblik 3550 vlaamsche en fransche boeken. Bijzondere aandacht dient getrokken op de afdeeiing Vakkunde (op dit oogenblik 2500 boeken) waarin de soldaten werken vinden over aile mogelijke vakken. De inschrijving voor heel den oorlog bedraagt slechts 2.50 fr. HondercLen soldaten vragen om een kosteloos abonnement. De Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie ingericht door S.K.V.H. geeft van heden af ten minste eens per maand, eene reeks lessen uit in brochurevorm over vakkunde, taalleer, muziek, teekenen, gezondheidsleer, voordracht, geschiedenis, enz. Inschrijving 2.50 fr. Wie betaalt er onze jongens eene inschrijving op de vakboekerij ? Wie betaalt er hun eene inschrijving op de hoogeschooluitbreiding? Wie geeft hun de toekomende vlugschriften, de toekomende zegels, de nieuwe propagandamiddels van S.K.V.H.—S.U.C.W.? Men duide zelf den bestemmehng aan, zooniet zal het bestuur zelf zorgen voor de uitdeeling aan onbemiddelde soldaten. Namen en adressen van de begunstigden zullen aan gever worden medegedeeld. Wij zullen de vrijheid nernen de lijst der weldoeners aan de bladen mede te deelen. De giften mogen gezonden worden aan een der volgende adressen of aan een der leden van het Waalsch Komiteit S.U.C.W. Dr Bessemans, B 207 IV — Dr Frans Daels, College, Veurne — K. De Schaepdrijver B 44 3/1 — P. A. De Groeve, rue de Chantilly, 73, Calais — Dr F. De Pillecyn, R.A.L. B 196, 4e Batterie — Dr Gravez I. P. 2 L. A. — Aalm. Kenis, III/l A — Aalm. Lambrechts B 238 6e Cie — Aalm. Van Gramberen, 1 S. H. 3 L. A. — Dr van Huffelen, Océan, De Panne, of aan het Sekretariaat van S.K.V.H. — S.U.C.W. Delbaere, College, Veurne. HELPT ONS! Druk. R. De Cuman-Tempere, De Panne KERSTMIS 1916 ||S^âëC9|| NIEUWJAAR 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats! behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie