Vlaamsch leven: wandelknapenblad

163 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. Vlaamsch leven: wandelknapenblad. Geraadpleegd op 07 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/901zc7sk0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vlaamsch Leven WANDELKNAPENBLAD Onder Redactie van: Karel Resseler -0- -0- -o- -o- Bureel: -0- -0- -0- -0-Lange Nieuwstraat, 48. Antwerpen. !-o- Prijspîfriurxi'aspSceatiemea -o-Aankondigingen: 0,03 fr. den regel per nr. 0,30 fr. den regel per twaalf nummers. WANDELKAPEN-LIEDEREN let lied der Ylamingen. Woorden van Em. Hiel Muziek van Peter Benoit Waar Maas en Schelde vloeien, De Noordzee bruischt en stormt; Waar vrede en kunsten bloeien, De vrijheid mannen vormt; Waar velden, woudea, weiden, Als gaarden rijk beplant, De weelde en vreugd verspreiden, Daar îs ons vaderland. Daar stijgen uit 't verleden, De Keerl' en Klauwaart op Zij hebben stout gestreden, Verplet der vreemden kop, Hun goed, liun bloed, hun leven, Met mildheid steeds verpand, Om ons te kunnen geven Het vrije Vaderland. O Nederland! O Vrijheid! Gij adelt ons gevoel; Wij zweren ook met blijheid: Uw toekomst is ons doel. Wij zullen. jonge scharen, Steeds onzen plicht gestand, Met hand en hart bewaren, Het heilig Vaderland. ALLERLEI Kampeeringen. Meisjesgroep.— Uitstap van 17, 18 en 19 April (vervolg) De Hollandsche Padvinders boden ons haa-nen dienst aan, en brachten ons, na eene poos gerust en geëten te hebben, door het prachti-ge bosch op den weg die ons den terugtocht aanwees. Daar stonden we voor het «eeuwig laantje», want men zag waarlijk geen einde. Moeiig sta'pten wij tôt den R>skam, voorbij Effen, Blomkool, de Krabbsbîsschen, Rijsber-gen, Stuivezand, waar we doodmoe na eenen marsch van 5 1/2 uur aankwamen, toch nog zingende. Hoe schoon was het gekweel eens nachtegaals in de verte, hoe schoon die dalen-de zon, die f'rissche natuur, en hoe aangenaam was de zoele avondwind die onze roodgekleur-de wangen streelde! Ailes was in diepe rust en we zwegen een oogenblik, want die eenza-stilte trot" ons. Nieraand sprak een woord, geen enkel geluid hoorden wij dan onze voet- 2* Jaargang Nr 7 Mei 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsch leven: wandelknapenblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes