Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, nr 84. Frijs per nummer : 8 centiem. Zondàg 25 Augustus 1018. De Gazet van leuven ÉMiS^ ■ < * Abo^nenienis^rijs s Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 fr. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekening Nr 242 Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn | ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Behee of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaara Noderland : 3 prulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Boheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 10 - \ U ' ' " Dimanche 5 Mars 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient iO centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 52 Dimanche 30 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Iîct nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuvcn, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSFRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie* op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCTT RTT VTNCiFPR! JS België : 5 fr. 's jaa.ru Nederlanri : 3 p-nlden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantqren Losse nummers . 10 centiemen. à AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Ratholicke Viamingen Briefwisselaars gelieven ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 2( Dimanche 1 Juillet 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES T1TT! ï/A"R"ROFlTC TilTTVATTVr ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Per trimester 2 00 fr Par trimestre .... 2.00 fr. Gewone aankondiging van eea tôt Les annonces ordinaires de une à „ . .... • . _ * • • • „ , | 3 regels : ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

In* 4 Dimanche 24 Janvier 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 47 Dimanche 24 Novembre 1918 100° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES Vive le Roi ! Vive la Belgique ! Vive la Liberté ...

Pagina's