Jouw zoekopdracht * heeft 12662 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Katholieke pers

Filters

Soort

Het nieuws van den dag

Oertigste jaaFgang Ur1§8 2 centismen per nummer Brasse!s Zaferdag 4 Mil 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : jB juanden • 4 frank. * Fzrjaas. 8 frank. foorHoUand » . 11 — Jttr de aniere Iandsn van het postverbond », 2 0 — mmsHHOBm j«:iW-«E=fiaxTîst3S.ar.»1 K-IH-: BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussol TELBFOON A 171 DAGBLAD ...

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 3279. Zondag 15 Maart 1914. 56e ,Taar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijfl in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der insehrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile RUITENLANDEN 7 fr. ...

Pagina's