Jouw zoekopdracht * heeft 1615 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Le Havre

Filters

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARCANCj Nr 702. PBNPfiBPAQ, 11 OOTOBER 1917/ HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKOMST DRIE «IAANDEN Fr. 1.25 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCHIJKT, ELKEN ZONDAG PER NUMMER IO Ctm. 12 MEI 1918 BUREELEN : 1, Avenue des Ursulines - LE HAVRE 1e Jaarganç ■ N° 10 De Dagorde van het "Algemeen Christen vakverbond van België ÏWEE BELANGRIJKE DOOUMENTEN Onze lezers hebben in ons nurfimer van 10 Maart 1.1. den tekst ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Hein® tankondigingen : 1 fr. per regeli Groote id. bij overeenkomst pienstaanbiedingen : voor gereforraeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, Toorkap% te Parpjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHE-M, EHrectewi* Het Bummer t W centiem Per maand (voorùitbecaaid) : FranÉMjftt 1.75 St. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eiders ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I fifîô JAARCANC, Nr 927, ZATERDAC, 30 MAART im. t—•«——- —— T ' HET VADERLAND pleine asnkondigingen : J flr. per regel Groote id- t>>j overeenkomst PiensteanMedingen ; voor gereformeer-den kosteloos. Belgîsch dagblad, voorioopig te farijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numroer ; 5 contiens (Front ...

Informations belges

N° 266 o Mars 1917 Informations Belges Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons Limburg

Nummer 29-30 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID October-Novemberl9Iô T^Aoed — Geduld — Vertrouwen — en Kop boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgeg^ven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : 16. Rï'E JULES LECESNE, LE HAVRE Vi BËRICHT Daar de leden van d&a Opstelraad binnen-Jcort naar Belgie terug eeren, zal ons blaadje Doortaan ...

Informations belges

N° 609 bis 18 Février 1918 INFORMATIONS BELGES La légende des francs-tireurs belges.— Un nouveau document allemand : < Journal dédié à ma chère femme » du sous-officier de landwehr Georges Aljred lleiz. — Avant d'envahir la Belgique, les Allemands étaient déjà décidés à user du terrorisme le plus barbare et ils apportèrent ...

Pagina's