Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement : 2/8 voor 3 m&anàen. Subsorlption : 2/6 for 3 raonths. Yovt da Yereeni^dc Siaie*i : 60 cts. Yoor Holland : I.2S il. Yocr Frankrijk. 3 fr. Yoor de solâaten: t/t} of 2 fr. ■ Boreel: 21, russell square, london, w.c. voor god en vaderland. Téléphoné: Muséum 267. KdTjaargang, Nr. 36. (Blz. 1955-1962.) Oplage: ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

De stem uit België

Su^ei.' 21, rusêeul fcawwa, LONDON. WjC. Telophsnii Muieum 267. De Stem uit Belgie • ——«■■■—imiimiiiihii i ——u ^M«iiiiiraw«atirnaeaE7>' 1 S&snSSi. Syh&cripdqn : ïtfk. Sel. ter 3 moeths. l'ootae VejesiilKdeStatec : ?0 cl». Voor Rolland : 1 1 Voqr Frankrijk : 2.25 :r. Voor de joldaten : lsh >f 1.50 fr. ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»*e Jaareans; - Nr 23 — 1 PENNY Registered at the C. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 16 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN IAANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgensïovereen komst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper ▼olophoon: Central 12 86. HT /2 RIadz. De Stem L;Echo de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 9d, voor drie maanden. Subscription : is. Qd, for three months. No. 48. Oplage 21,00c VRIJDAG, AUGUSTUS 20, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. Pvîpp 1 r| voor ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.t. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigmgen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze Prijskamp. Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

De stem uit België

De Stem Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Téléphonai Muséum 267. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. Subscriptîon: 3/6 for S months. Yoor d« Yereenlgde Staten : 60 Ots. Yoor Holland : 1.28 fl. Yoor «Frankrijk: 3 £r. Yoor de soldaten: 1/6 of a fr. ide. Jaargang, Nr. 43. (Blz. 2011-2018.) Oplage : ...

De Leijegalm

...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement: 2/6. yoûp 3 maanden. Subscrlptlon : 2/6. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten ; 60 cts. Yoor Holland : 1.25 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor de soldaten: 1/6, of 2 fr, Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. r — — ^ VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 33. (Blz. 1931-1938.) ...

De stem uit België

Registered at the General Fost Office as a Newspaper. Téléphoné: Muséum 267. *ri2 Bladx. De Stem uit Belgie Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. de Jaargang.—Nr. 49. oPiag<>» VRIJDAG, AUGUSTUS 25, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; ...

De stem uit België

Rureel : 21, RUSSELL SQUA LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267, De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fï. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. , of 1.50 fr. 3de Jaarp-anp-, Nr. K2. (Blz. 1610-1626.) Oplage: II.200. VRIJDAG, ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : M «mi I istEito Kukgsrlptleat 1/8 for I menthi. Vaer de Yeraeniid» States : • M et». YoorHolland: 1.1» fl. Voor Frankrijk. I rr. Ysor de «oldMen: 1/t •f S Ir. 0 Bureel : 21, RUSÇELL SQUARE,5 LONDON,:iW.C. V VOOR GOD EN;1VADERLAND. Téléphone :jMuseum 267. 4de. Jaargang, Nr. 38. (Blz. 1971-1978.) Oplage: ...

Pagina's