Jouw zoekopdracht * heeft 2 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Lebbeke

Filters

De strijd: vrijzinnig weekblad: orgaan der liberale federatie voor het...

Negende jaarg- nûntiûmûri ViA-f nnmm fil I A O n y> n /vi O O m n n m4- 4 n 1 A * â.bonnemantsprjJ« : Per post fr. 8.1 Toorop belaalbaar. Het rechtartikels ofannoncc te weigeren is voorbehoude Aile mededeolingen moetc voor Vrijdtg ingezonden zij DE STRIJD (ANNONC1N < Per regel : Insertiën fr. ! Reklamen en Rechtor- lijke verkooping ...

Gazet van Lebbeke: vooruitstrevend liberaal weekblad

19" Jaargang Zonclag 29 Maart 1914 M. 13 GAZET VAN LEBBEKE Vooraitstrevend Liberaal Weekblad AANGESLOTEN BIJ DE ARRONDISSEMENTS FEDERATIE Inschrijvingsprijs : fr. 3,50 per jaar voorop betaal" baar. Het recht artikels en annoncen te weigeren is voor-behouden.Annoncen 0,20 fr. per regel ; Reclamen0,40 fr.per regel, dikwijls tfi herhalen bij ...