Jouw zoekopdracht * heeft 188 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Maastricht

Filters

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRiJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ San de Moeders. Eens heb ik voor eene moeder ge-staan die een harer zonen ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

DIMANCHE 20 JANVIER 1918. —««^«-.nnnnnnmnnnnnnnnBnrir C ANNEE. - No. 43. Cloche de Belgique REDACTION ET ADMINISTRATION WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TÉLÉPH. 744 Paraissant chaque semaine Prix par nummero 5 cents ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE . FI. 1.00 par trimestre POUR L'EXTERIEUR . . FI. 1.25 „ „ LA VRAIE SOLUTION Ce fait brutal de la ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Dimanche 16 septembre 1917. Ire Année N« 25 Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 Administration Kapoenstraat 16 MAESTRICHT. — Téléph. 614. i PRIX PAR NUMERO î 5 Cents. ABONNEMENT: Pour la Hollande . , Fl. 1.00 par trimestre. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Dimanche 9 septembre 1917. Ire Année N« 24 Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT : Administration Kapoenstraat 16 PRIX PAR NUMERO s 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ AMES DU ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN .,LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 6 Augustes 1917. le BLAD. lBte Jaargang No. 19 De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LU II). IS T ZEGE PRIJS PER NUMIWER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LLJID, IS T ZEGE PRIJS PER NUIMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwarta Voor Buitenland . . .Pl. 1.25 „ „ Volhouden tôt het Einde. Soms hooren wij door onze ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zontiag, 22 April 1917. 2e BLAD. lste Jaargan ; No. 4 De Klok uit Belgiё Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJ5 P£R NUJVSIV1ER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

I 1WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 2 September 1917. le BLAD. lste Jaargang No. 23 De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUiD, IS T ZEGE PRiJS PER NUWMi'l : 5 Cent. I ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLÊP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRSJS PER NU&iMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ P ORTRETTEN. Meer dan ooit heeft men tijdens dezen ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRUS PER NUNIMER : 5 Cen \ ABONNEMENT : t Voor Holland .... Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ OOK ONZE KLOKKEN ? Verleden week lazen wij ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie . . . . . Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LU1D, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. * ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ ! Houw en = =— Trouw. „Uit de oogen, uit ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

I Ttnnnnr' "*"J ^ Zondag 2f Sent. 1918 JLiUUUUUUtU II II II II II || Il I IUUUUUUIJUUmg!BCte 2e Jàargang No 20 PPLIULIUlJIUUUULHJtJOt>lWB.ll!3g(!grK.^i»t»t - —»... ?r;3 IIIWIII.il III IJIIIII ,, ,: 1||.||.||| j'-^ ,t| , | , ',,1 IIIIIHBI,,! — IBM |—IIIHBIB|I| 11| | ,, „ ' ' ,, , ; . M [ ' ^ ^ ^ ^ —v>'%" . :• 1 ' ' ...

Pagina's