Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-08

Filters

Publicatiedatum
1915386

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.398 rrrnmECTiON & rédaction : W l4^\UE VLEMINCKX, 14 jgUf) anvers - 1 g b v^ ^WTéléphone 3761 /T / LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Jère Jthnéï N». "3Ï2 a cents fiO centimes) Aïarciï 31 août 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. IToutes les lettres doivent être adressées ou bureau die rédaction: TS.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Vrijdag 13 Augustus 1915, Eerste Ja&rg. Nr. 210 Frijs : 5 Ceofciemen dôor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hat besl ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België- - Verschtynt 7 maal per week ABONNÈMENTSPRIJZEN l'er week 0.30 s Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maaiiien 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARBIGDEN VAN DEN ...

Vrij België

No. 1. VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENQELAND 2 penny. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.'50 fr. ALLE STUKKEN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgeefsicr £am: Maatschappij H ET LSOfT bestunrder t p. DE VISCti. Lcdçbcrg-Oent . . REDACT5E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORI, 29» GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Versohjjnende alle dagen. ABONNEMENTSPRÎJS BELGIE Brie ntaanden. . . , . tr. 3.23 Zes maanden fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zich op ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

S 7e JAÂR Vriidâà 20 Augustus 1915 Nf 197 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEÏNE PATRIOT Eureelen te dent ns* 19 Keielvâsi Postpakjes. Gedurende eoniee dagen, daar de toeloop van Kantienen te B:ussel zoo groot is, zulien wij aan de adressen van beheeftige soldaten, die op ons bureel gebracht worden. verschillende postpakjes, ruim ec-ne Kantien ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Zondag 22 en Maaaflag 23 Augasfns 1915 Nr 199 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEIHE PATRIOT Dtîrseïen te Gant kp 18 Ketelves^ Bcricht aan delezeps Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft twee cenlieiM©»* Bi! iiîii m il Soimat 5075, 5078 en 5rî7. — Van wegede gemeente Neder-Eename, voor de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I rafste Jaargang NO. 2GO Zaterdag, 28 Augustus 191S S Cens DE VLAANISCHE STEM tfju volk zal niet vergaanl ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRATIEBUREELEHt KALVERSTRAAT 64, bovsnfiuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van •' RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTbPKIJS (by vooruitbetaling): ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■ .gi-sîe Jaargang Mo. u»3ns«ïa@s AaigEissass SS&s» G Ç^SSéî DE VLAAMSCHE STEM I itf volk zal ni et vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAO Eendracht maakt tnar.hf v ;v ' • • -^T,E. EN AOBIINISTRATIEBUREELEN^ T ~ , ..Mhi, van KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. - en anderelanden dezelfde prjjsen, met verhooging van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 26 Août 1915 Le numéro 10 centimes —a—mm— ir r r-"———— Cinquante-huitième Année - No 17.394 DIRECTION & RÉDACTION : MJUJE VLEMINCKX, 14 ANVERS • I —— /Téléphone 3761 \?As'e'r'<-5/ LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 24 Août 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anné r No 17.392 -amCTION & REDACTION : HlgUE VLEMINCKX, 14 fl ^(ANVERS •yy/ ouj T- ^ / oa 6^ _v^ïéléphone 3761 — LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVËRS; Mercredi 25 Août 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.393 & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 &.) $1 • /ANVERS — Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la. petitei ligne.— 50 centimes la double, ligne 1 franc la ligne sur ...

Pagina's