Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-08

Filters

Publicatiedatum
1915386

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNEE. JEUDI 19 AOUT 1915. No- 231. la grande guerre. £AID DE ZEPPELINS DANS L'EST DE L'ANGLETERRE—10 TUES 36 BLESSES. ^KOVNO PRIS D'ASSAUT—BREST-LiTOVSKY MENACE.—SUCCES FRANÇAIS EN ALSACE. — SUCCES AUX DARDANELLES.—LA CRISE MINISTERIELLE EN GRECE. Un raid de Zeppelins a ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakstcr-Ultgeefstef garn: Maatschappij H ET LICHT bestunrdsr i t. DE ViSCH. Lcdcbcrg-Ocnt . . redactie . . administratie liOOQPOORT. 29. GENT abonnement: prijs BELOIE Dr V« maaadcn. 3.24 Zea tnaanden • . . , . fr. 6 50 Esn jaar. fr. 12-50 Meo atKHiMert dck »!> aBe ;7034>»re«le« DEN VREEMDE Orie maande* togelijka vcrïOSÔOBl. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Donderdag, 19 Augustus 1915 5 Cîewt DE VLAAMSCHE STEM ■. „nii/ 7a mut vnrnaan ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht mazkt macht I- HEDACTIE- EN ADIfllNISTRATIEBUKE£l.Eli I KALVERSTRAAT 64, bo»«nhuis, AMSTERDAM. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Or. A. JACOB. AiiUjsrsiî/MJîiJN lSPiilJb (by vooruitbetaling) : Voor Nederland per jaar gld. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel [^^^^^omTaalelwoÎK' - Qmdqt ik Vi aminé ben * . :.r> BEHEEB EN PUBLICITEITi ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker h yeraatwoordelijk voor het g een j ■^S) hij schrijft 12» JAARGAÎsG. - Nr SOB D nsdag 10 Auguskis 1915 PRDS : & CENTIEM PER NPMMER ABONNEMENTSPRIJS ) voor Brussel en Voorstedea 1,25 ir. per ma ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

A j§fr 41 30 Augustus 1015 brieven te zenden aan de redaclte van :: " allerlei „ :: anxw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent ) «A ALLERLEI vorige nu.mmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, PHjs 5 centiemen Legende van Ridder Riddert Het was in de ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office ac a Newsp; Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months. No. 47. Oplage 19,600. VRIJDAG, AUGUSTUS 13, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 fl voor Frankrijk. 2 fr. -LW« DE ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

! JAARGANG WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1915 N' 25 m 1 ® fieiH-LUSTREERB BLAD DE WEEK GEïLLUSTREERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 frankrn net jaar Bllitenland : 10 franken het jaar GESCH1EDEN1S, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel - EEN WACHTTOREN Waar vroeger de onnoozele ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 2 — ^—EacagaMcaBLg'a—•gatamuuimu * ' i">" ig.*1»jy.umn.-'i-j,■^.--rrrrr^.-^m «■ I VERORDNUNG betreffend die Ûberwachung von Banken und Bankfirmen. I. Die Geschaeftsfuehrung der belgi-schen Zweigniederlassungen solcher nicht belgischen Banken und Bankfirmen, die ihren Hauptsitz in einem mit dem Deutschen Reich îm ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. O3ME ANNEE. VENDREDI 6 AOUT 1915. N°- 218. "LA GRANDE GUERRE. PKISE DE VARSOVIE ?—UN EVENEMENT ATTENDU—LA RETRAITE RUSSE SI POURSUIT NORMALEMENT—SUR L1 CRETE DE LA LINGE—LES "DE BOUCHES" A L'OUEST—LA BATAILLI DE CARSIE.—L'ITALIE ET LES DAR DANELLES. D'après une ...

Het volk: christen werkmansblad

Vilf-en-Twintigste Jaar. — N. 215 Goâsdienst — M&gezin — Eigendom Dofldefdag, S Angusti 101S Aile bifefwisselingen vra<&t-vrij te zenden aan Ang. Van Iseghem, tntgeveï voor de nasjad. maatscli. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Qeat. Bureel voor West-VIaanderem Gaston Bossuyt, Recolle tten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

rédaction & administration Î8t«r fe# fie la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre a* 14.05 Directeur : FSRwAS£ ^ISRàï fontes les communications concerr.cn la rédaction doivent être adi-etsecs aS'"j rue de la Bourse,Le Ilavre. london office» 21,Panton Street (Broadmead Kouse) Mil IHI1IM1'" M" ' ■ ii ..gggggq ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNEE. VENDREDI 27 AOUT 1915. N°- 239. TTgrande guerre. LE FRONT RUSSE—LES CONSEQUENCES DU DESASTRE DE RIGA—NOUVELLE ATTAQUE CONTRE BREST — LES MARAIS DE PRIPET—QUE FERONT NOS ALLIES ? BOMBARDEMENT AERIEN DE DILLINGEN—DANS LES DARDANELLES. C'est de nouveau le front russe ...

Pagina's