Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-08

Filters

Publicatiedatum
1915386

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspa Telephoon: Central 12 86. • c ~ ^ 12 Bladz. Ooà en Vac'e/./ A°°' JL \ ( De Stem I'Echo de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd. voor drie maanden. Subscription : îs, gd, for three months, No. 46. ^Oplage 19,0c VRIJDAG, AUGUSTUS 6, 1915. Abonnement voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan de&« Behische Werklfedenpartij* — ¥er$chijnende afk cfagen. Draksîer-U itgceîstt» Sam; Maatschappij H ET L1CHT bsstusN-det: P. DE VISCH. Lcdebers-Oent . . REDACTÎE . . ADMIN1STRAT1E KOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPR1JS BELCIE Drle maanden. , , , , tr. 3.2S Zes maandcB « , . . . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonaecrt ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 5 Août 1915 MMItKVMBml.l -T' — -Tn» .H'I W IL'—■ ITW—■— Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.376 DIRECTION & RÉDACTION : ;i4- RUE VLEMINCKX, 14 'A« SANVKRS -4 'ffêphone 3761 ,\ Ci, £ "T- <^~/ LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : ...

Het Vlaamsche nieuws

Kaandag 30 Augustus 1915, Eerste Jaarg. Nr. 227 Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Htot twwsl fxigelicht en meesi vargprdd Nieuwnblad vzm Bafeië* - 7 maai pa- weefe ABONNEMKNTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— l'rr tuaaiid 1.50 Per 6 inaandea 7.60 fer jaar 14. i ii 111 h Pis, re-.Fssr'z-; . T,.^:.L-ySik.. ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI : ONE PENNY, BELGE. CONTINENT? 15 CENTIMES * " * ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS r /■* \fOTS 9 SHILLINGS ï TUDOK nousa. xtrDOR st.. london, e.c. u- PLACE ,'ÎA L LONDRES, VENDREDI 27 A.OUT 1915. abonnements. ;6 mois! 17 SHrLLiNGS. } Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: '138^75. ( 1 AN, 32 ...

Het volk: christen werkmansblad

Ipf en TwinUgste Jaar. - ■ R 223 Esâsdlenst — B&isgezin — Eipnâom Yrjjla» 13 Aagusli 191S fille bt?ëîwfeèî&>gen vra<3fkt-#Hj te ssenden aàn Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. ibiaatsch. « Drokkery Het Volk», ÎMeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandererr: Gaston Bossu yt, Recolletten-Btraat, 14, ...

L'indépendance belge

86ème anné on: E INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN> BELGE AAMTtfclCWT * IK rCMTtMC ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOT7SE. TL'DOR ST.. LONDON. E TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : U. PLACE DE LA BOURSI TELEPH.: r Avnnrc c «jjpnr oa A nitt 10 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) •5. ABONNEMENTS : " 6 MOIS. 17 SHILLINGS, r CONSERVATION PAR ...

De Belgische standaard

Jaa?, - N* 124 Woensdag 11 Oogst ?91§* alun? -a^wyiMC »wa»>u«». «ai»i IIw iWft-Kt■ J«-M-—Wmwm' De Belgische Standaard I nnr TaeJ en J/nlJx 11AGBLAD Voor - G ad en H&ard en Land "«»■"■■'" 1 "**— ■*""'*"— ' -"«- ' --" "'- ■————— ^■WWWéMMKlMWWO^^MH»*—Hiiill ...

De Belgische standaard

&m |j|| Door Tsl&I ©h Volk 13^G^X^AJO Voor God en Ha&rd en Lund «Oï MSSHÈ STWOMFJ * liwliij»? iïjiiijiu —~~ï Abonnementspri|3 voor 50 nutemers bij sooraitbetalin^. '■ Voor de sjMj.iten : 2,50 fr. Voor de ;S<3t-soldat6M — it "i lattd 3.5e ïr. ; ùailttt 'f 4a»d 3.00 tr. Indien ntter s -tmpiartn tu* tlh nummtf ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Po^t Office as Telephoon: Central 12 86. 12 BÊadz. De Stem I'ECHO lut JSelate Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is, çd, voor drie maanden. Subscription : xs, Qd, for three months. No. 48. Oplage 21,000. VRIJDAG, AUGUSTUS 20, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 rl voor Frankrijk. 2 fr. I IILC ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 20 Août 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.389 DIRECTION & RÉDACTION : ^^RUE VLEMINCKX, 14 'A ANVERS .-'çjfiléphone 3761 kT-a?V LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 15 OOGST 1915 Nr 22 Prijs : 5 centiemen De Waakgans De bakker van het mollig groene Belleghem had een jonge gans gewonnen op de kegelbaan en ' toen hij thuis kwam, zei hij tôt zijn wijfken: — Luister eens, Rozalie: wij zullen wachten tôt kermis, eer wij ze dood doen. Dat was goed. Ze werd in een ...

Pagina's