Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Stem uit Gheel

/. ni a a nt iqi t w 10 STEM UIT GHEEL Sfichier cil EEestiuirdei' ii, VEW]fEMM«gfS aalm. C9 «fc M. t-ilI.IS G 273 3e gv. VERSCHIJNEN DE ALLE M A AND EN DRUKKERIJ DE IUNDERS BONHOMME, Nieupoortstraal iO, Veurne. Gheelsche Makkers AWJ. u • 1 [s s' liiut in den avood en ailes is zoo k;)im 00 rustig in den abii. J»>tiladeuieiwl liggen mijne ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

GOEDGEKEURD »OOR DE MILITAIRE OVERHEID Derde Jaar. - N° 15, Februari 1918, ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen l van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Fraiçois DE RAEDEMAEKER. Brancardier Z. 190 6e Cic. Maria Mater gratis.* Tu nos ab hoste protag*. HET ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Bulletin des anciens Elèves Oor/ogsblad (1er oud-leerhngen du Collège TV.-D. d'Anvers. ven het O.L. V. College, Antwerpen. Aile Bijdragen Opzenden naar F. DE RAEDEMAElvER, Z. 190 6e Cle Maria Mater gratiae Tu nos ab hoste protégé. PRIJSUITDEELING (Haec olim meminisse invabit). Het was een groote dag, de dag der prijs-uiideeling. Hoe wel me ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Stem uit Gheel

M&tmAG 25 JUftS 1916 M 2 STEM UIT GHEEL Si ici» ter c si aSestiaurder «S , VË %]IIîK.lOÏ8 VERSCHIJJ\EN ALLE M A AN DE DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraai, 10, Veum. j&an onxc iongens Terwijl ik me neerzat cm de regclen te schrij-veia die hier volgen. komt me h et nleuws loe cat onze dorpeling Laurent Van Herck gesneuv eld ...

Ons frontblad

Nummer 2 1 April iqi7. Vaandrigs vallen : Vaandels nooit ! Quantum potes, tcintum aude ! Ons FRONT-BLAD S1 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S'. Ignace, Anvers Mededeelingen te bestelleu : ( A11g.De Bruyn : aiim.milit. C. 2jo r gr. E. M. . . \ Pierre Brusseleers : adf. G. ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.25c Door de' Krijgsoverheid nagezien D. 517. i3-8-1917 Nr 6. Oogst 191.7. Tusschen Brussel en Leven. Onze Vaderen waren vrïj U, zonen van cms Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, D. 128. 2e groep. Om een aantctl redenen, waarover onnoodig hier uit te wijden, is het ...

Tusschen Brussel en Leuven

Maart 1917. Tusschen Brussel en Leuven TJ, zonen van cms Braband, U binde ©en echte vriendenband ! Obstel en Beheer : V. Vangramberen, C. 181, ie S. H. In t'hartjo van Braband Wij waren er zôô gelukkig, bij ons,inons dorpjetusschenLeuven en Brussel, ieder aan zijn werk, ieder in zijn midden van familié en vrif nden. En, in eens, kwam de ...

Het Belgisch volk

Nr 1. 5 Centiemeii Dinsdag 29 December 1914. HET BELGISCH VOLK bbstuurder A. François-Fol UIEUWSBLAD Versehiinende den Dinsdaa. Dondefdaa en Zatefdaa Van iedere utcek. à Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden » Bureel : Kaatsspel, 3, (bii de St. Niklaaskerk) VEURNE. — ODen van 9 tôt 12 ure 's niorgens en van 2 tôt 4 ure 's ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Seiten