Ronde van Vlaanderen 1914

Ronde van Vlaanderen 1914

De tweede Ronde van Vlaanderen werd georganiseerd in 1914, met startplaats op Rooigemlaan in Gent en finish op de velodroom van Evergem.

Het parcours was een veertigtal kilometer ingekort ten opzichte van de eerste editie waarbij de Westhoek niet meer werd aangedaan.

De tumultueuze finale werd op de propvolle velodroom uitgevochten waarbij duizenden wielerfanaten tot op de wielerbaan stonden en de renners hinderden tijdens de eindsprint. Marcel Buysse uit Lotenhulle werd de gevierde eindwinnaar.


Bron : http://karelvanwijnendaele.be
info@karelvanwijnendaele.be's picture
karelvanwijnendaele.be

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisseljngen vraohfc-rrij te zenden aan Au g. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaafcsch. « Drukkerij Het Volk », Ueersfceeg, n» 16, Gent. Bureel van West-Vlaandcren : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-tacliten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvea Men schrijît In: Op aile ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

MminiiMQ 29 MllN IIII4 fr))i par nammir : B oiiilleimn 41)' jiutr, Num. 0(1 Tololoou •«« FONDSENBLAD Toiefooii •«« IMkMNIllMUM I Vmi illi mml« imi mU n* »•' kHl _*«• lil'l l l VI'UI N I«. lu ill'MI. VLAAMSCH LAND liuutlfl, Nljvorlmiil, Tn*l en QiXUUIoiim VKHICHIJNKN DR Al I l[ WTHKDAOLN • «<•« MU I J VI«M*|l||l#| VOONOI* ...

La Flandre libérale

I 40* Année — Mardi 24 Mars 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT I. 88 — Mardi 24 Mars 1914 LAFLANDRELIBÉRALE ■ ABONNEMENTS I moi». 1 mois. • mois. 1 an. BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE : Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On l'abonni u tartan dn Journal et dans toui Im bureaux 4a posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET TOPB1HBBIK 8AND, l, ...

La dernière heure

f BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouvert» de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lies annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à l'AGENCB HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1« étape) —s à Bruxelles. La Dernière Heure * LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ * N* 82 NEUVIÈME ANNÉE LUNDI 23 MARS 1914 ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND abonnements : REDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BELGIQUE: 16 francs par an; 7-50 francs pour six mois; 4 francs pour trois mois 3i RUE DE FLANDRE. 3, GAND , , Pour l'étranger, le port en sus TÉLÉPHONE 665 aU dermere page du journal. De-ci, de là l i' ir An! nous sommes bien gouvernés, mes gi frfies. et l0UX ^ disent ...

Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen...

Bijzondere uitgavc als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Parijs-Tours 306 km. wprdt op 19 April gereden. Niet minder dan 146 renners zijn ingeschreven. BrussekLuik 250 km. zal gereden worden op 19 April. Al de rijwielmarken hebben hunnen team ge-zonden. Er zijn maar 250 ...

Het nieuws van den dag

Iterligstojaargaiîg Mr 84 2 centiemen per nummsr Brusse!, Zondsg (5 es? iaasdag (6 Maart 1014 :prr™r«-a-^/:^>CTrr aamBaBEBM HET NIEUWS VAN DEN DAG IAEONNEMENTEN Ï E P"T" ^!rT Lf SoUand ••«»••* • » • • Leandereto4ea'anhetP°stverl,0!ia * -20 - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELBFOON -171 DAGBLAD Gestioht door ...

De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en...

Zesde Jaargang. Nummer 5=6. Prijs per nummer : 10 centiemen. 28 Maart 1914. DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Beigische Nieuwsbladen Voor aankondigingen zich te wenden tôt het bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36. De Hser LÉSIEÉ VAN DEN ...

La dernière heure

bureaux 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi Zjos annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal ot à l'AGSNCB HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1« étagre) à Bruxelles. La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ abonnements BBUXELLSS FBOVDK3I Fr. i.OO. UN MOIS. . ...

La chronique: gazette quotidienne

ltf»r<li tna^s 15*1 4L — Rditïon 1* CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR .TOUTE LA BELGIQUE 4VY0 année» — SI LA CHRONIQUE / BUREAUX / 5 et 7, Galerie du Roi'(Passage Saint-Kubert) BRUXELLES GAZETTE QUOTIDIENNE wMHWBBOMHnHKj TÉLÉPHONES Administration ; N* T88I& Rédaction ; N* 14 08 a ABONNEMENTS ; Bruxelles : 12 franc.s par an ; — 6 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LUNDI 23 MARS 1914 I M IMIfiISI riASSîS L'ACTION A Kl m abonnements Pour tonte ta Belgique Un ao. &• ! Çii mois ....«.« 4 Trois moi» i Gr.-Duché in toiaml). SC JmOB poiUI* *{ Directeur : Fefnand NEURA Editicn **¥ (6 h. 50 Edition-^ (10 h. « Edition if> (minuit) LE XXe SIÉCLE ) Téléphones 3È4Q et 3686 Rédaction et ...

Le matin

i undi 23 fVSars 1914 HUIT PAGES - CI^Q CENTIMES 21m3 Année N° 82 RÉDACTION 39jVIEILLE BOURSE, 39 AftiVEIiS Téléphone Rédaction : SI1? ^_330M.ïî-eI,lellts • l Un an • . • • • fr- 1 ® Anvers , Six mois .... «KO /Trois mois . ♦ • . «> »U (Un ail lO.OO litimeou Sis mois «.KO /Trois mois ...» Étranger France, ...