Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jêré Année N°. Ï4». S cents (ÎO Centimes) Samedi 30 mars 19ls L'ECHO BELGE «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. L'Union fait la Force. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.25. VOOKBURGWAL, 234-240 Téléphone: 2797. ... Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 27 MARS 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles ...

L' illustration

LES GRANDES HEURES LA QUESTION DE LA CATHÉDRALE Quand on dit aujourd'hui « la Cathédrale », tout le monde comprend qu'il s'agit de celle de Reims. Il n'y en a qu'une, celle-là, pour occuper en ce moment tous les esprits et troubler tous les cœurs. Son martyre la désigne sans qu'il soit besoin de la nommer. La question de la Cathédrale, ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

13,e JAARGAN MEERT 191: Mr A DE WEEK gppBHRW—«cw ^WKSSffltbuA, ■•■ .? "WIA . ^I.L- -■ riirii i ncTcrpun m Ar ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar RmtAnlnn^ • 10 franVdn IIPI la; GESCHIEDEN1S, KUNST, LETTERKUNDI 12 BLADZIJDEN 1C rCMTIPMCM UCT NIIMUCD BEHEER : C. Van Cortenbergh EEN GROOTE DIENDER BIJ HET ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

$#ITE-ROEiS (i^montstraat 39, (Zuid) delgische huiskolen A.nthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TE1T aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80°/0 gewaarborgd . ] 7 Maant 1915 Nr 16 3EILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE OORLOG TE WATER. TURKSCHE PANTSERSCHEPEN VOOR CONSTANTINOPEL EEN VELD VAN ONDERZEESCHE MIJNEN Deze doorsneeplaat geeft de wijze weer waarop de onderzee-sche kruitmijnen, tôt verdediging of verdelging, aan metalen draden, op bepaalde plaatsen vastgelegd worden. Deze mijnen bestaan uit bol-len met ontplofbare stoffen gevuld; noodzakelijk moeten ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 9 Maart 1915. Eerste Jaarg, Nr 55. Prrs : 5 Centiemeri door ireheel Be^gîë EÎEjT Vlaamsche Nieuws H «si t&mm iLife^lkdht trœtsmt ycfiprdd Nieuwibl^id van Bdfîè. - VarmcJhoJrit 7 maal p«r week IHct ternm Intgelidit mn 1 ij.i, , r^m ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week Q.35 i Per 3 maandea . 4.00 j Per maand ...... 1.60 | Per 6 nsaanden ...

Pages