Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1915-08

Filters

Publication date
1915386

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 49 AOUT 1915 O^CD PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES PAIX OU GUERRE ? — A PROPOS DE LA RÉCENTE ENCYCLIQUE PAPALE S. S. le Pape se rendant solennellement au ...

Het volk: christen werkmansblad

aattwr,.-*- 'I- iinwirriMrii-mm Ijuf en-Twîntigsfe Jaar. - ^Y.-Trft>Wl^»rÉ ^ii^i^ia^âS^e^tÈégu -fi. 229 GoisSienst — ËBfegszia — Elpoiion ^■^aaâami^tttÊe*a$^K.fsa^ BonfeJag, 19 Àegasti I9ÎS Aile HrfeFwî^Rngen vraeH" *J'ij ^c zenden aan Abg. Vï& Ssegfem, uitgeveï voor de naarnft. maatseh. «Drukkerjj Het Volk», ...

Het Vlaamsche nieuws

Kaandag 30 Augustus 1915, Eerste Jaarg. Nr. 227 Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Htot twwsl fxigelicht en meesi vargprdd Nieuwnblad vzm Bafeië* - 7 maai pa- weefe ABONNEMKNTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— l'rr tuaaiid 1.50 Per 6 inaandea 7.60 fer jaar 14. i ii 111 h Pis, re-.Fssr'z-; . T,.^:.L-ySik.. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgischer aurier Sefeitteîâiôaate be$ ©er 33elgifdje Mûrier erfd>eint in cBrûfj'et tâglidj nadjtnîttagS, alfo 7tnal in ber OBoc^e. ©ratisbeUagen: QKontagâ unb ©onnerêtagâ „©eIgitc&erQDiIÎ)er»5?uriêr", 6onnaBenb3 „®ieSïrtegspo[t". Gsinfenbungen finb an bie (âdtjriftleitung, nidjt an einjelne $5erfonIid)reiten ...

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL. QUOTIDIEN IAUfiNIÏFMPNT*! "-jBruxelles BanlieueetProvince I mJUlllIIjlIlun lu el Faubourgs (servis par la poslr |ï ; i mois. . Fr. i.oo 1.50 ' 1 mois. . Ft. 3.00 4.50 ; * ruois. Fr. 5.50 8.50 i ■ 1 aB . Fr 10.00 16.00 J Il Administration et Rédaction : :5, ViARCHÉ-AUX-PofTI.BTS, BRUX. j>, VIS. — ...

Het Vlaamsche nieuws

"^ '"i» ^ Qt £&$ jL> J £'& ys» » 5 ^^Uti^iiAi<tîlî dUMUf ' &ciî€tëi B&lgdë Het Vlaamsche Nieuws Htl bm teg^Hëit en meesi verspreid NieuwshleKi van Ngië, » Vew^it 7 maa) per week AB0NNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGDBN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKÔNDIGINGEN ® P*r weak #.3S . Fer 3 naaaaie* 4.- | ~ Alk^é V A TV ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I jere AntlÊC 1V0.298 S cents (10 Centimes) WLsarctt V7 aofat 1915 L'ECHO BELGE L Union fait la Force. •Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belnn nsf nnfrn fin m dp. F a mil In. Toutes les lettres doivent être adressées ■ bureau de rédaction: ■ jv.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard ï oor Taal en Voik 13^0-B3LiA„J3^ Foor &od en Haard m Land Abonnementsprijs voor 50 nummers (2 maanden) bij vooruitbetaling : Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-aoldaten — In 't land 3.50 fr. ; bulten 't land : 5.00 fr. Iidieri meer exempiareû van elk nummer worden gevraagd, wordt de aborinements-pnjs mindsr. ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 9. Prijs : 5 Centiemen. September-nummer igi5. Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gsan.... t En zal ! ANTWERPEN BOVEN Geen rijker kroon Dan eigen schoon. Ailes VOOi VERSCHIJNT OM DE Vlaanderen veektien dagen Orgaan der GROENINGERWACHTEN van Antwerpen en Omstreken. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

^———WMflMMflWWffliWtlirWIimi Samedi 14 août 1913 JE~ centimes S numéro I8MMMMWBWMWMMWil——ME—MB—MM———BB 59me année — N° 220 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; \ fr. pour six mois ; ri fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RITE IDE 'FL^Isr 13DRE, 3, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens l'itgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het \Vct- en Verordeningsblad, lirussel, Lcuvensclie straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in liet ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI S ONE PENNY: BELGE. CONTINENT: i6 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR BOUSE, TUDOR ST.. LONDON, B.C. TELEPHONE: CITY 3960. bureaux a paris : 11. place de la bourse. TELEPH • i311-57 et TELEPrl.. i 2 38-7 5. LONDRES, LUNDI 23 AOUT 1915. ABONNEMENTS.] 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 6 MOIS. 17 SHILLINGS, f CONSERVATION7 ...

Pages