Een activistisch banket

Een activistisch banket

Redactie 's profielfoto
Redactie 09 oktober 2017 784

Op vraag van de activisten heropende de Duitse bezetter in 1916 de Gentse universiteit, nu met het Nederlands als onderwijstaal. De Duitse inmenging stootte veel professoren tegen de borst en slechts een beperkt aantal studenten schreef zich in. Toch hield ‘de Vlaamse Hogeschool’ stand.

Tijdens het tweede academiejaar onder Duits bewind vierde de universiteit haar eerste eeuwfeest. Op 3 november 1917 trok een stoet van 200 studenten met vaandels door de Gentse straten. Een zestigtal professoren genoot, in aanwezigheid van de Duitse militaire overheid, van een rijk gevuld banket. Rector Peter Hofmann luisterde de viering op met een militante speech waarin hij het lot van de Vlaamse Hogeschool nadrukkelijk met dat van Duitsland verbond.

Het programma van het Eeuwfeest (Collectie Universiteitsarchief Gent)

Het programma van het eeuwfeest (Collectie Universiteitsarchief Gent)

Activistische dagbladen bejubelden de Hogeschool en beschreven de viering als een groot volksfeest. De optimistische toon van die berichten was niet helemaal ongegrond. De periode waarin het banket plaatsvond, vormde een kantelpunt. De dreiging van de verplichte tewerkstelling deed het aantal inschrijvingen stijgen. Toch vierde lang niet iedereen mee. Terwijl de professoren smulden en naar koormuziek luisterden, leed de bevolking honger. Dat wekte heel wat wrevel op. Virginie Loveling beschreef hoe hongerige stedelingen met gebalde vuisten toekeken hoe de studenten door de stad paradeerden. Ook ideologisch bleef er tegenkanting. Ondanks het feit dat de belangrijkste opposanten van de Hogeschool waren opgepakt, bleven de meeste flaminganten iedere samenwerking met de Duitsers weigeren. Wie zich verbond aan de Hogeschool gold in hun ogen als landsverrader. Wie aanschoof aan het Duitse banket verdiende het gestraft te worden. 

Na de oorlog namen de strafrechtbanken die visie over. Deelname aan het banket werd door de staatsrepressie als zeer kwalijk gezien. De procesteksten van activisten vermeldden de deelname aan het eeuwfeest en het rijkelijk maal expliciet als bezwarende omstandigheid.

Dit jaar viert de Gentse universiteit haar 200-jarig bestaan. Een overzicht van de festiviteiten vind je op volgende site: https://www.ugent.be/200/nl/programma