Een pint van stroop en duivenbonen

Een pint van stroop en duivenbonen

Redactie 's profielfoto
Redactie 07 november 2017 785

De meeste economische activiteiten in België hadden zwaar te lijden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar dat gold niet voor de brouwerijen achter het front, in het onbezette België. Zij deden juist gouden zaken. De bevolking in die regio was namelijk geëxplodeerd tijdens de oorlogsjaren. Er waren niet alleen de soldaten uit allerlei landen die achter het front verbleven maar ook vele duizenden Belgische vluchtelingen die er een tijdelijk onderkomen hadden gevonden. Zij zorgden voor een hoge vraag naar bier, die de brouwerijen maar nauwelijks konden opvangen.
Ondanks de beperkte capaciteit moesten de brouwers soms toch hun infrastructuur tijdelijk afstaan. De gistkuipen waren namelijk uitermate geschikt om soldaten zich te laten wassen en ontluizen. De dagen nadien werd er dan gewoon weer bier gebrouwen! Enkel de brouwerijen die dicht bij het front gelegen waren ondervonden echte hinder. Zij liepen het risico getroffen te worden door bombardementen.
Helemaal anders ging het er aan toe in het bezette België. Daar ondergingen de brouwerijen de gevolgen van de bezetting. De Duitsers eisten allerlei goederen op voor hun oorlogsinspanningen. Paarden, die erg belangrijk waren voor brouwers voor de aanvoer van grondstoffen en de levering van bier, werden in beslag genomen. Nog erger werd de situatie vanaf 1916. Toen begonnen de Duitsers interesse te vertonen voor de koperen brouwketels. Koper was een metaal dat gebruikt werd voor granaathulzen. De Duitsers ontmantelden daarom systematisch een groot deel van de brouwinstallaties.
Ook als je het geluk had te kunnen blijven brouwen, kreeg je met moeilijkheden te maken. Er was tekort aan de meeste ingrediënten,  niet in het minste aan gerst, de belangrijkste grondstof van bier. Wie wilde brouwen, moest creatief zijn. Een recept voor ‘oorlogsbier’ vermeldde allerlei producten die normaal niet in een pint thuishoren. Het bier dat je voorgeschoteld kreeg kon namelijk onder meer stroop, maïs, spelt en zelfs bonen voor duivenvoeder bevatten. Smakelijk!