Het Gazetje van Thielt

Het Gazetje van Thielt

Het Gazetje van Thielt is een frontblaadje voor soldaten uit de streek van Tielt. Heemkundige Romain Vanlandschoot wist met zijn publicatie Gazetje van Thielt 1916 - 1918 het lokale te overstijgen, door het alledaagse oorlogsleven van de gewone soldaat centraal te stellen. Lees er meer over in deze blogpost: Het Gazetje van Thielt - van frontblaadje tot boek


Redactie's picture
Redactie

Gazetje van Thielt

Gazet je Van Thielt. Voor God en Vaderland. FRONT : E. H. Paul De Beir, Aalmoezenier, B. 46, III Bon. 1916 September. ENGLAND : MM. E. Desutter-David & Joris Impe, Montrose, The Avenue, Camberley (Surrey). Hayman, Christy, £» Lil/r, Limited, Printers, Loudon E.C. Ons gazetje. „ Klein en vernepen is het komen uitkijken in Januari; in ...

Gazetje van Thielt

Gazet je Van Thielt. Voor God en Vaderland. FRONT : E. H. Paul De Beir, Aalmoezenier, B. 46, III Bon. 1916 October. ENGLAND : MM. E. Desutter-David & Joris Impe, Montrose, The Avenue, Camberley (Surrey). Een kapelleken op den voorpost. i e November. We waren aangekomen op onze nieuwe strijdlijn en daar we den eersten dag op piket lagen, kon ...