De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

276 0
01 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 November. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8q927/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

~o 4e Jaargang Nr 10 November 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELANGSN van 't Arrondissement Gent -> AANKONDIGINGEN : Zich wenden : Clementinalaan, 27. ABONNEMENTSPRIJS : Voor leden : 1 frank per jaar. Voor niet leden : 3 » » » OPSTELRAAD LJJr'tt l £UJL Bestuurlijke Mededeelingen : M. C. DE BAST, Voorzitter, Sluizeken, 5. Zittingen en Verslagen : M. J. DE PUE, Schrijver, Korte Steenstraat, 12. Verkoopingen î M. A. COPPENS, Clementinalaan, 27. Verkavelingsplannen der te koop gesteldegronden : M. P. BUYCK, Schatbewaarder, Van Hulthem-straat, 74. Bouwkunde. — Nieuwste opvattingen : M. J. VER-ENGHEN, Tentoonstellingslaan, 17. Toebehooren der Bouwkunde — Nieuwste stelsels ert uitvindingen : M. R. DE VLIEGER, Meerhem-laan, 223. Huurcontracten, Verkoopakten, enz. : Mer VAN HOLLEBEKE, advokaat, Coupure, 97. Belastingenenontledingderaanslagbiljetten.schatting van goederen, enz. : M. C. DE BAST, Sluizeken, 5. Rechtsgeleerde vraagstukken betreffende : Ge-meenschap van goederen, Dienstbaarheden, Be-bouwen en aanleggen van straatwegen door braak-liggende gronden, enz., Mer VAN HOLLEBEKE, advokaat en C. DE BAST. Briefwisseling, Varia, Statistische opgaven, Financiën, Verzekeringen, enz. : M. DE BONT, WelJadigheidstraat, 29. Medewerkers : MM. COPPENS, CLAEYS en VAN TROYE. Aankondigingen : M. A. COPPENS. Algemeene Redactie : M. L. CLAEYS, Rabotstraat, 69, Baheerder van den Opstelraad. M. A. COPPENS, Secretaris van den Opstelraad. » Algemeene inlichtingen voor de L^len der Miatschappij : Benoodigheden voor Eigenaars : Huurboekjes aan fr. 0,0 Maandelijksche KwijtSchriften 0,1 Soucheboekjes 0,5 Huurcontracten in dubbel op zegel . . . . . 1,2 » » » niet gezegeld . . . 0,4 - te bekomen in het lokaal, St-Jansvest, 12 en bij de heeren B?stuursleden : J. DE PUE, Korte Steenstraat, 12, P. BUYCK, Van Hulthemstraat, 74. A. LAMMENS, Koornmarkt, 10. A. COPPENS, Clementinalaan, 27. H. DE BONT, Weldadigheidstraat, 29. " Aile veranderingen van woonst zijn dringend kenbaar 4 te maken aan M. J. DE PUE, Schrijver. 5 ~~ q De Leden en Geabonneerden van den buiten worden 5 vriendelijk verzocht het blad zelve te gaan afhalen in q het lokaal der Maatschappij, tijdelijk gevestigd St-Jansvest, 12 (Kunst- en Letterkring). In geval van te vrag"en inlichtingen of van beschadigingen door den huidigen toestard aan de eigendommen aangebracht, mogen aile eigenaars (leden ot niet-Ieden) zich wenden tôt het bestuur der maatschappij aile vrijdagen, om 5 uren's avonds, in het lokaal « Kunst-en Letterkring», St-Jansvest, 12, en bij dringendheid bij de volgende bestuursleden : BUYCK feLVan Hulthemstraat, 74, (rent ; COPPEXS Alb , Clememinalaan, 27, Gent; DE PUE Jan, Korte Steenstraat, 12, Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes