De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

1161 0
11 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 Augustus. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qj8w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

• UlTGAVE. N'V'PROK.K.LRIJ ••• J)E.>SPARR.NLSTAD--'HA5SAULAaM *f9. HflftRLLM » HAARLEM'S KLEIN-SEMINARIE. Het Hageveldsche Seminane jubileert. Wèl vierden zijn bewoners biet honderdjarig bestaan der eerwaardige opleidingsschool van Haar-ems toekomstige priesterschap met minder luister dan men gaarne '.ou wenschen — de somberheid der tijden werpt ook hier, als overal, naar donkere schaduw — maar toch heeft Hageveld den doorluchtigen Fverkvoogd der Haarlemsche Diocese binnen zijn muren mogen ont-/angen om mèt professoren en leerlingen het blijde eeuwfeest van het mde en toch zoo jonge Seminarie te vieren. Honderd jaren priester-jpleiding: dat is waarlijk wel een jubilé, waard om er langer dan een wijle bij stil te staan en te overdenken, hoeveel zegen in die eeuw tijds voor de zielzorg van heel dit Bisdom van het stille Hageveld is uitgegaan. Want moeilijk zal er iets belangrijker geacht kunnen worden voor het godsdienstig leven eener streek dan de opleiding der geeste-lijkheid tôt deugd en wetenschap. Daarvoor is door Haarlems Bis-schoppen en door de eerbiedwaardige leiders van het feestvierende Seminarie steeds op de angstvalligste manier gezorgd. Bevoegder pen dan de onze heeft in dit nummer, zij het ook beknopt, de beteekenis van Hageveld en de voornaamste punten van zijn eerbiedwaardige historié geschetst. Volstaan wij dus op deze plaats met Haarlem's Bisdom geluk te wenschen met dit eeuwfeest, en de hoop uit te spreken dat Hageveld tôt steeds grooter bloei moge komen, der Kerk van Haarlem tôt altijd rijker zegen. VAN HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN HET HAARLEMSCHE KLEIN-SEMINARIE »HAGEVELD« TE VOORHOUT. /erleden Donderdag 9 Augustus werd op plechtige wijze de dag herdacht, waarop het Klein Seminarie van het Bisdom Haarlem — het bekende Semi-, larie » Hageveld# — een eeuw geleden gesticht werd te Velsen. Hierboven een prachtkiek van den mooien voorgevel van het Seminarie, waarvan we op de middenpagina's van ons vorige nummer reeds verschillende aparté kiekjes hebben gegeven. USTE TAARGANG 11 AUGUSTUS No. 45

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Haarlem van 1866 tot 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes