De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1225 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn0240m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 38 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vêrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DE'R PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaining, nochWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. NIEUWJAARSWENSCH. « DE VRIJE STEM » HEEFT DE EER EN HET GE-NOEGEN, HARE GEACHTE LEZERS EN LEZERES-SEN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUW-JAAR TE WENSCHEN, IN DE VASTE OVERTUI-GING, GEDURENDE DEN LOOP VAN DIT JAAR VERLOST TE ZIJN VAN HET SLAVENJUK DER « HOOGE KULTUUR-BANDIETEN. » DE REDACTIE. VERBANNEN. Alweer een noodkreet ? God, zijn wij nog niet aan ['t ende Van Duitschlands dwinglandij, en België's diepe [ellende ? In stad en dorp, door heel h et land, pakt Pruisen uit Zijn lagen eedbreuk in het eereloos besluit : De werkeioozen weg ! Een akelig verstommen Aujpt ieder bij de keel, gedempte vloeken brommen W stikken in de borst ; wie niet getroffen wordt Neigt deernisvol naar 't oog dat heete tranen stort. De schurken, werk, geen werk ? Nog staan de [sabelhouwen In de opgebroken deur, de stapelhuizen rouwen, Belasting perst ons uit, de straatweg in de vert Kreunt onder al 't alaam dat ons ontstolen werd. En dulden zij dan niet dat Vlaanderen, dood aan 't [bloeden Voor 't laatst, in grootsche liefde, een kwijnend [kind wil voeden ? Geen schelmstuk zag de zon dat een gelijken tred Houdt met deze eerloosheid ; en 't smeeken en 't [verzet Van vreemden botst op 't schild af van de harteloo- [zen. Wat raad ? ontvluchten ? och, en welken weg ge- [kozen ? Zich schuilen is 't gevang, 't gevang leidt naar den [dood, En 't land vloog op in vlam, zoo men hèm weer- [stand bood Die ons, den plompen hiel op onzen nek, nog trêe- [tert, En voor de wereld veinst, dat hij ons lot verbetert, De laffe huichelaar ! Daar stapt een karavaan Van mannen, somber, bleek en stom ; een schuwe [traan Verduwen zij in 't oog, en in den boezem dragen Zij 't leed van heel hun huis. Omringd van moeders, [magen, Van vrouw en kindren, die de reisvrachten 'tgerei Nasleuren met hun smart, — een aklig uitgelei Van levend-dooden langs benieuwde straat en ste- [gen — Gaan ze in den morgenwind en killen smokkelregen Naar 't spoor. Hier wast en woelt een zee van roe- [rig volk Geduind door hajonnetten ; boven hangt een wolk Van somber ongeduld, en gonst als Jt huivrig loeien Van barstensreeden berg, waaruit de gensters gloo- [ien En dansen door den smook. 0,wat het worden kon, Zoo plots die stomme reus zijn wild muziek begon ! Op Jt afgebakend plein, methooge lansen, draven Huzaren rond te paard. Daar naderen de slaven. Erbarmen drijfi een wig in 't volk, eerbiedig wijkt Elk voor de jeugd, waarin ons land verongelijkt, Vertrapt wordt en verkracht. Hier bijt men op de [tanden, Daar vloekt men op dit stuk, ginds wuiven hoeden, [handen, En klinkt nog een vaarwel, een sterkend woord ; [en als Bij 't baken voor het plein, de moeder aan den hais

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes