Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

754 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Mei. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nc5s757g9p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

,N° 21 Dimanche 26 Mai 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD KLEIIVE AAlWO^ DIGMGEV AliONNEMENTSPRIJZEN. " PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LIINTIIOTJT, Diestsche straat, 32. AANKONDIGINGEN. " ANNONCES. Gewone âankorîdiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à 3 regels : 0,90 fr. ; voorts 0,30 fr. trois lignes: 0,90 fr. ; au delà per regel. 0,30 fr Ja ligne. Eerste blad/. : 0,50 fr. per regel: Première page : 0,50 fr. la ligne. Keklaam. recblerlijke en doodsbe- Réclame, judiciaire et annonces richten : 1 fr. per regel. ^ mortuaires : 1 fr. la ligne. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. On nous prie d'annoncer la mort de 1 MONSIEUR Jean-Joseph-R/larie-Ferdinanri GIELE 1 Téléphoniste-Signalcur aux Chasseurs à Pied § Chevalier de l'Ordre de Léopoîd ÏI • Décoré de la Croix de Guerre né à Louvain le 21 mai 1894, frappé au 1 champ d'honneur le 3 décembre 1917, g et pieusement décédé le même jour à a l'hôpital de l'Océan, à la Panne, ad- | ministré des Sacrements de Notre-Mère | la Sainte Église. 572/21 | L'inhumation a eu lieu' au cimetière | militaire d'Adinkerke. Un ervice solennel sera célébré en jl i l'église rimaire de Saint-Pierre, le lundi | ^7 mai, à 1 1 heures. Les amis et connaissances qui, par j oubli, n'auraient pas reçu de lettres de faire part, sont priés de considérer le présent avis comme en tenant lieu. Louvain, le 20 mai 1918. Ach. RIDDERBEECKS ^ WISSELAGENT GEAGREGEERD BIJ DE BEURS VAN BRUSSEL SEDERT 1899 fan dag de Dienstheurs van Brussel hijwonende LEOPOLDSTRAAT, 30, LEUVEN UITVOERING VAN ALLE BEURSORDERS. i Het huis gelast zich kosteloos met pe volgende diensten : 583/20 I 1° Inschrijvingen op al de leeningen; | 2° Inning van al belgischeen vreemde poepons aan den hoogsten koers; I 3° Regeling van titels. Kostelooze finantieele inlichtingen- I Het bureel is open de maan-, woens- en •Ivrijdagen, van 9 tôt 12 en van 2 tôt 4 u. I v B. — Zie onze dienstbeurs op de 11 1 •• l 369 Emmanuel MERTENS-DEGLERG13 Généalogiste Assurances de toute Nature rue de Tirlemont, 240, Louvain Recherche d'héritiers - Prêts hypothécaires. VOLETS MÉCANIQUES en Bois et en Acier Volets sur'Rails - Jalousie lllani (Persiennes) MONTE-PLATS û. Jacobs=Vanobbergen 345 1 0, RUE DE TERVUEREN, 10 12 Crédit Foncier de Belgique VGEDINO en ONDERHOUD Leeningen van 500 à 6000 fr. aan 4 % op hypotheeken grondpandelijke schuldbrieven van Ier rang. 242/8 Geld leeningen voor bouwen of aankoop van onroerende goederen. M. A. CARTON, Y. Decosterstr., 38, Leuven VERZEKERINGEN LEVEN, BRAND kn ONGEVALLEN van ALLEN AARD Diefstai van koopwaren en anderen SEL FIN & GROS 87, Rue Minckelers, 87, Louvain. Sîoofmakerij FRANS BORMANS Maria Theresiastraat, 73, Leuven GROOTE KEUS VAN Leuvensche stoven. — • Nikkele cuisinières, Prachtkachels. 344/12 ALLE REPARATIËN. LA CENTRALE IMMOBILIÈRE BELGE Rue de l'Écuyer, 47, à Bruxelles Alvorens te KOOPEN of te VERKOOPEN te HUREN of te VERHUREN huizen, winkels, fabrieken, buitengoe-deren, villas, pachthoeven en landen wendt u 't zij rechtstreeks tôt onze Bureelen, te Brussel, 't zij tôt onzen algemeenen vertegenwoordiger 552 20 RENÉ FRANCK, Naamsche str., 73, Leuven, ONMIDDELLIJKE OPLOSSING Geldplaatsing op onroerende goederen met vasten termijn : 6, 7 en 8 %. PAPIER CIGARETTES "LUX H Hirondelles 524/19 Représent. : Avenue Jean Linden, 11, Bruxelles CRÉDIT MUTUEL HYPOTHÉCAIRE 25, Rue Léopoîd, 25, Bruxelles CAPITAL ET RÉSERVES : 4.500.000 FR. '• CAISSE D'ÉPARGNE 3 1/2 et 4 " „. — Tous les fonds déposés sont et doivent être placés sur bonnes hypothèques en Belgique et iW.4^ sont remboursés a tous moments. f C \> "• PRÊTS HYPOTHÉCAIRES pour bâtir et acheter des immeubtës avec grandes facilités de paiement. i 71», 7 à» Demandez la liste des fondateurs de la Société, notaires pour la pluspart, ainsi que nos brochures. Agent Général : Octave PROVOST, Huissier, Marché-aux-Grains, 21, Louvain.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Leuven van 1839 tot 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes