Ons Vlaanderen

2304 0
02 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Januari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/930ns0n174/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 45. Zondag 2 Januari 1916. Door Eendracht sterk! ONS Liever Dood dan Duitsc VALAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden I Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Gentiemen per Nummer. ^ • -* - -'- -j Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. AhPNflK VOOR HET JAAR 1916 JTANUARI | FEBRUARI Zaterdag 1 Besnvdenis Dinsdag 1 H. Ignatius Zondag 2 H. Basilius Woensd. 2 Lichtmis Maandag 3 H' Genoveva Donderd. 3 0. Blasius N. M. Dinsdag 4 H. Rigobert N. M. Vrijdag 4 0. Gilbertus Woensd. 5 H. Simeon Zaterdag 5 0. Agatha Donderd. 6 Drij Koningen Zondag 6 0. Amandus Vrijdag 7 H. Theatus Maandag 7 H" Dorothea Zaterdag 8 H. Lucianus Dinsdag 8 H. Joannes M. Zondag 9 H. .Tulianus Woensa. 9 H° Appolonia MaandaglO IL Paulus, erem. Donderd. 10 H* Scolastica E. K.. Dinsdag 11 H. Hyginus E. K. Vrijdag 11 H. Benedictus Woensa. 12 H. Frejus Zaterdag 12 H" Eulalia Donderd. 13 Doop van 0. L. H. Zondag 13 H. Lesinins Vrijdag 14 H. Hilarius Maandagl4 H. Vaientinus Zaterdag 15 H. Maur Dinsdag 15 H. Faustinus Zondag 16 H. Fulgentius Woensd. 16 H" Juliana Maandag 17 H. Antonius, erem. Donderd.17 H. Sylvinus Dinsdag 18 Stoel van s. Pieter Vrijdag 18 II. Simeon V. M. Woensd. 19 H. Sulpicius V. M. Zaterdag 19 H. Gabinus Donderd.20 H. Sebastianus zondag 20 Septuagesima Vrijdag 21 H* Agnes Maandag21 H. Severinus Zaterdag 22 II. Vincentius Dinsdag 22 H. Maximus Zondag 23 H. Fabianus Woensd. 23 H. Pascasius Maandag24 H. Timotheus Donderd.24 H. Mathias Dinsdag 25 S. Paulus Bekeering Vrijdag 25 II. WalburgisL.K. Woensd. 26 Ii° Paula, m. " Zaterdag 26 H. Nestor Donderd.27 H. Joannes Chr.L.K. Zondag 27 Sexagesima Vrijdag 28 H Gharlemagne Maandag28 H. .Martelaren van AI. Zaterdag 29 H. B'ranciscus S. Dinsdag 29 H. Bomanus Zondag 30 H" Bathildis Maandag31 H. Petrus Nol. MAART i APRIL Woensd. 1 H. Albinus Zaterdag 1 H. Hugo Donderd. 2 H. Simplicius Zondag 2 Lsetare N. M. Vrijdag 3 H" Cuneg. N. M. Maandag 3 H. Ricardus Zaterdag 4 H. Casimir Dinsdag 4 H. Ambrosius Zondag 5 Ouinquagesima Woensd. 5 H. Vincentus Ferr. Maandag 6 H" Coleta Donderd. 6 H. Prudencius Dinsdag 7 H° Félicita Vrijdag 7 H. Hegesipius Woensa. 8 Aschewoensdag Zaderdag 8 H. Cautier Donderd. 9 H° Francisca Zondag 9 Passiezondag Vrijdag 10 H. Blanchard MaandaglO B. Machar. F. K. Zaterdag 11 H' Sophron. E. K. Dinsdag 11 H. Léon paus. Zondag 12 Quadragesima Woensd. 12 H. Julius Maandagl3 H. Nicephorus Donderd 13 H. Justinus Dinsdag 14 II" Mathildis Vrijdag 14 H. Tiburtius Woensd. 15 Quatertemper Zaterdagl5 H. Paternus Donderd. 16 H" Euzebia Zondag 16 Palmenzondag Vrijdag 17 II. Patritius Maandagl7 H. Anicetius V. M. Zaterdag 18 H. Alexander Dinsdag 18 H. Perfectus Zondag 19 Beminiscere V. M. Woensd.19 H. Léon Maandag20H. Joachim Donder. 20 Wittendonderdag Dinsdag 21 H. Benedictus Vrijdag 21 Goedenvrijdag Woensd. 22 II. Paulus, bissch. Zaterdag 2H" Opportuna Donderd.23 H. Fidelis Zondag 23 PAS G HE N Vrijdag 2411. Gabriel Maandag24 2° Paaschdag L.R. Zaterdag 25 O.L. V. Boodschap Dinsdag 26 H. Marcus, ev. Zondag 26 Oculi L. K. Woensd. 26 H. Cletuis, pas. Maandag27H. Rupertus Donderd.27 H. Polycarpus Dinsdag 28 H. Gontran Vrijdag 28 H. Martelaren Afr Woensd. 29 II. Eustasius Zaterdag 29 H* Maria Eg. Donderd.30 II. Joannes Glim. Zondag 30Quasimodo Vrijdag 31 H. Acacius M EI | JUNI Maandag 1 HH.Phil.enJ.V.M. Donderd. 1 o. l. h. Hemeivaart Dinsdag 2 H. Athanasius Vrijdag 2 H. Pothinus Woensd. 3 Kruisvinding Zaterdag 3 H* Glotildis Donderd. 4 II' Monica ~ Zondag 4 H. Quirinus Vrijdag 5 H. Theodardus Maandag 5 H. Claudius-. Zaterdag 6 H. Joannes P. L. Dinsdag 6 H, Norbertus Zondag 7 Overbreng. v.H. Steph. Woensd. 7 H. Bobertus Maandag 811. Orentius Donderd. 8 H. Medardus E.K. Dinsdag 9 II. Gregorius E. R. Vrijdag 9 II. Felicianus Woensd. 10 H. Gordianus Zaterd. 10 II. Laudrinus Donderd. 11 II. Mamertius Zondag 11SINXEN Vrijdag 12 H. Pacomius Maandagl2 2" Sinxendag Zaterdag 13 II. Onesimius Dinsdag 13 H. Aventinus Zondag 14 H. Bonifacius Woensd. 14 Quatertemper Maandagl5H. Germianus Donderd.15 H' Germania V.M. : Dinsdag 16 II. Ilonoratius Vrijdag 16 HH. Cyr. en Juli. Woensd. 17 H. Pascalis V. M, Zaterdag 17 II. Avitus Donderd. 18 II. Venantius Zondag 18 H. Drijvuldigheid Vrijdag 19 11. Petrus G. Maandagl9 H. Gervatius Zaterdag 20 H. Hilarius Dinsdag 2011. Bomualdus Zondag 21 II. Hospieius Woensd. 21 H. Aloïsius v. Gonz. Maandag22 IIe Julia Donderd.22 H.Sacrament<dagE.K.. Dinsdag 23 II. Didicus L. K_ Vrijdag 23 II. Leufrodius Woensd. 2411. Franciscus B. Zaterdag 24 H. Joannes-Bapt. Donderd.25 H. Urbanus Zondag 25H°Febronia Vrijdag 26 II. Philippus Ner. Maandag26 H. Maxentius Zaterdag 27II. Hildebertus Dinsdag 27 II. Crescentius Zondag 2811. Willem Woensd, 28 H. Irenaeus Maandag29 Kruisdagen Donderd.29 HH.Petr.enPani. N.M. Dinsdag 30 II. Félix Vrijdag 30 Gedacht. v. S. Paul Woensa. 31II. Sylvus N. M. T. MtSUHLK PARIS RMÔH^T I ' ECOTsTIUNTG- 3DER BELG-EIST O TIJD! O Tijd Wat zijt Gij ras verdwencn ! Een jaar Duurt maar Ecn dag... en is dan henen ! i Om ons weekblad regelma-tig gedurende drij maanden te ontvangen, is het vol-doende E Ë N frank in post-bon te zenden aan « Ons Vlaanderen » 18 x, rue de Charonne, i S i Paris. Voor soldatenis het enkel VIJFTIG centiemen per drij maand. Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. JULI | AUGUSTUS Zaterdag 1 II. Martialis Dinsdag 1H* Sophia Zondag 2 Bezoek.v.O. L. \ . Woensd. ^H-A'phons . g- Maandag 311. Anatolis Donderd. 3 H. Stephanus Dinsdag 4 II. Theodorus Vrijdag 4II. Dommicus Woensd. 5 11- Zoé Zaterdag 511. f elix Donderd. 6 II. Tranquillinus Zondag 6 Gedaant. un. ïj. 14.. Vrijdag 7 H. Prosper E.K. Maandag 7 H Sixtus zaterdag 8 H* Elisabeth Dinsdag 8 HH Just. en Paul. Zondag 9 H. Eplirem Woensd. .J H. ^ MaandaglO 7 Mach. Broeders Donderd. 10 H Philomena Dinsdag 11 H. Benedictus Vrijdag 11 H" Suzanna Woensd. 12 II. Honestus Zalerdag 12 II* Clara Donderd.13 11. Anacletus Zondag 13 II l.adeg. V . m. Vrijdag 14 H" Lucia V.fM. Maandagl4 H. Eusebius Zaterdag 15 H. Henricus % Dinsdag lo O. L.V .HEMELv Zondag 16 O.L.V.van d.Carm. Woensd. 16 II. Rochus Maandagl7 H. Esperatius Donderd. 17 II. Alexis Dinsdag 18 IL Thomas v. Aq. Vrijdag 1311" Ilelena WoensS. 19 H. Vincentius à P. Zaterdag 19 H. Ludovicus, bi.- Donderd. 20 H. Marguareta Zondag 20 11. Bernard. Vrijdag 21 H. Victor L. K. Maandag21 H. Privatus Zaterdag 22 II. Magdalenag^ Dinsdag 22 II. Svmphoromus Zonda<T 2311. Apollinaris Woensd. 2311* Joanna Maandag24 IIe Christina Donderd.2411. Bartholomeus Dinsdag 25 H. Jacobus Vrijd&g 25 H. Ludovicus. K. Woensd. 26 He Anna Zaterdag 26 H. Zepherinus Doxidei'fi.27 II. Pant3îeonis li''' \ " , tvt ■*/> Vrijdag 28 H. Nazarius Maandag28 H. August N M. Zaterdag 29 II' Martha K. M. Dinsdag 29 H. Jans Onthoofd. Zondag 3011. Germanus WToensd. 30 H. Gaudentius aandag31 H. Ignatius Donderd.31 Hc I lorentina M ' SEPTEMBER j | OGTOBER Vrijdag 1 II. Gilles Zondag 1 II. BemigiusJS Zaterdag 2 H. Antoninus Maandag 2 HH. Engelen Be\v Zondag 3 H. Gregorius Dinsdag 3 Ii.lrophimusE.K Maandag 4 H. Lazarus E. K.. Woensd 411. 1 rancis, v, Ass. Dinsdag 5 H. Victorinus Donderd. 5 H. Placidus Woensd. 6H. Eugenius Vrijdag 611. Bruno Donderd. 7 H. Cloudjjj Zaterdag 7 H. Sergius Vrijdag 8 O. L. V. Geboorte Zondag 8 H'Brigitta Zaterdag 9 II. Orner Maandag 9 H. Den\ Vbiss. Zondag 10 II. Salvius Dinsdag 10 H. Fianc. B.fcV. M Maandag 11 H. PatientiusV. M. Woensd. 11 H. Julianus -Dinsdag 12 H. Serdotius Donderd. 12 H. Donatianus Woensct. 13 H. Amatus Vrijdag 13 H. Edouardus Donderd. 14 Kruisvinding Zaterdag 14 H. Gali\tus Vriidag 15 H. Achardius Zondag '15 H" Theresia Zaterdag 1611. Joannes Ghris. MaandaglO H. Bertrandus Zondag 17 H. Cornélius Dinsdag 17 H. Gaudencns Maandag 18 He Garnillia L. K. Woensd 18 H. Lucas, e\ . L.K Dinsdag 19 II. Gjprianus Donderd. 19 H. Petrus Al.; Woensd. 20 Uuatërtemper Vrijdag 20 H. Aurelianus Donderd.2111. Mathéus Zaterdag 21 Ursula Vriidag 22 H..Mauritius Zondag 22 H. Moderantius Zaterdag 23 IIe Thecla Maandag 23 H. Severinus Zondag 24 II. Izamus Dinsdag 2r H. Erambertus Maandag25 II. Firmin Woensd. 2.) II.CrespiniusN.M Dinsdag 26 H" Justina N. M. Donderd.26 H. Rasticus Woensd. 27 H. Gonfianus Vrijdag 27 H. 1 rumentius Donderd.28 H. Exuperius Zaterdag 28 HH. Simon en Juda Vriidag 29 II. Michael Zondag 29 H. Narcissius umiiit Zaterdag 30 II. Hieronimus Maandag30H .Quentinus Dinsdag 31 II .Marcellus NOVEMBjER 1 DEGEMBER Woensd. 1 ALLERHEILIGEN Vrijdag 1 H. Eligius E. K# Donderd. 2 Allerzielend.E. K. Zaterdag 211' Paulina Vrijdag 3 H. Hubertus Zondag 3 l'Zond. v.d.Advem Zaderdag 4 H. Carolus Borr. Maandag 4 H" Barbara Zondag 5 H- Rertillus Dinsdag 5 H. Sabas Maandag 6H. Leonardus Woensd. 611. Nicolaus Dinsdag 7 H. Ernest Donderd. 7 II. Ambrosius Woensd. 8HHReliquien Vrijdag 8 Onbevlekte Ontv Donderd. 9 H. Mathur. V. M. Zaterdag 9 H' Leocadia V. M. Vrijdag 10 H. Léon, p. Zondag lOH'Valeria Zaterdag 11 H. Martinus, b. Maandag 11II. Damasus Zondag 12 H. Renatus Dinsdag 12 H. Paulus, biss. Maandag 13 H. Stanislaus Woensd. 13 H" Lucia, m. ' Dinsdag 14 H. Claudius Donderd. 14 H. H-Dnoratius Woensd. 15H-Eugenia Vrijdag 15 II. Mesminus — Donderd. 16 H. Edmus Zaterdag 16 H- Adelaida L.K Vrijdag 17 H. Agantius L. K. Zondag 17 H' Olympia Zaterdag 18 H. Romanus Maandag 18 H. Cratianus 1 Zondag 19 H- Elisabeth Dinsdag 19 H. Gregorius Maandag20 H. Edmondus Woensd. 20 Quatertemperdag j Dinsdag 21 O. L. V. Présenta. Donderd. 21 H. Thomas ' Woensd. 22 H* Gaecilia Vrijdag 22 H. Yves, biss. Donderd. 23 H. Glemens Zaterdag 23 H" Anastasie Vrijdag 24 H Flora N. M. Zondag 24 II-Delphine N.M. , Zaterdag 25 H' Catharina Maandag 25 KERSTDAG Zondag 26 H. Linus, paus. Dinsdag 26 H. Stephànus Maandag27 H. Vitalis Woensd. 27 H. Joannes ev Dinsdag 28 H. Sosthenus Donderd. 28 HH. Onooz. Ivind. Woensd. 20 H. Saturninirs Vrijdag 29 H. Thomas Donderd. 30 H. Andréas Zaterdag 30 H. Sabinus Zondag 31 H. Sylvester E K'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes