Onze Temschenaars

1220 0
01 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Februari. Onze Temschenaars. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4t407/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. - ONZE TEMSCHENAARS Prijs : KOSTELOOS - Voot juws, onderstéuning, inlichtingen en nummers wende men zic ^ BULTERYS Octaaf,Serg.G 2-i8,7CieVeldlegér — ofwel toi Cl. Dl. ANDTSHEER, soldat, au Consulat Belge,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedei ,jng reeds koesterden eenige Temscbenaars de hoop een fronlb ,e uit te geven, waarin vrienden en gemeentenaren, zoo lang reeds zonder nieuws, ver van huis en de geliefden,eenige maren zouden vinden uit de bezette streek,uit ons dierbaar Tem-sche,dat ons allen zoo nauw aan het harte ligt. Ailes wat Temsche of medeburgers aangaat en het nieuws dat nog enkele geluksvogels kunnen bekomen zou in ons bladje ver-scnynen. Poiitiek blijft volstrekt uitgesloten. Het zal sprekeu ovef ons Temsche, over onze jongens op en achter de vuurlijn, over hunne heldendadeu en lotgevallen, over onze vluchtelingen,in een woord ailes wat onze makkers kan aanbelangen en nuttig zijn. We beginnen ltlein ; de middelen voor meer ontbreken ons, doch we doen een warmen oproep aan al de vrienden en Temsche-naars ora onzepoging te steunen en we zijn verzekerd dat onze oproep niet zal onbeantwoord blij ven! Dat al dezen die eenig nieuws uit de streelc ontvangen en dat nuttig zou kunnen zijn aan de me-demakkers,het zenden aan éen der hierbovenstaande adressen.Dat al dezen die het kunnen hunne steunpenning zende-n. Wanneer de vrienden vereenigd zijn in repos, dat men eene kleine rondhaling doet voor den steun van ons bladje. Want we willen het kosteloos bezorgen aan al onze jongens, aan al dezen die het ons aanvragen. Met ons bladje beoogen we geen ander doel dan onze makkers nuttig te zijn en hun eenigen troost te bezorgen door hun 't nieuws uit de streek mede te deelen. Wij hopen dan ook dat het welkom zal zijn ; dat dezen die willen meehelpen het hunne zullen bijdra-gen^opdatwe geregeld om de 14 dagen zouden kunnen verschijnen. Zendt ons dus uw nieuws en steunpenning; aile baten helpen ! Bij dit nieuwe jaar dat we begonnen zijn,nieuw jaar van mise-rie en lijden, nieuw jaar van rampen en tegenspoed... en corlog, kunnen we enkel wenschen, dat dit het laatste moge wezen van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze Temschenaars behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Temse van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes