Sint-Rombouts

1002 1
01 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 September. Sint-Rombouts. Geraadpleegd op 16 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60cs0f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 2 September 1916 SINT-ROMBOUTS Maaniad voor stufaîen en oud-studEUten «an S'-Rsiontscolleje te MecheSen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Pie vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door: E. H. Boon, aalmoezenier B.63 en E. H. Belpaire, aalmoezenier, B. B8! Ons Blad. Ons eersle nummer werd met geesldril'l onihaaid. Ge moesl me denhoop brieven lezen die het genoegen en de' vreugde uitdrukken waarmede al «onze jongens» het bladje heb-ben ontvangen. Eenige uittreksels len bewijze, « Ilet kwam me toe indeeerste dagenvan Augustus eu onwillekeurig dacht ik aan de palmaressen en ik voelde me fierder mijn naam te lezen op deze oorlogslijsi dan op de eerelijst der prijs-uitdèelingen.» J. M. — « Rien que le litre évoque en moi lout un passé, le meilleur hélas ! joyeux sans qiron s'en doutât, coupé de grosses larmes parfois, et pourtant tellement regretté !... Que je suis fier de me trouver parmi nos anciens qui font leur devoir ! » A. M.-—«Dat is heei goed werk en ik ben zeker dat allen het met mij eens zijn om het goed te keuren en aan te moedigen. » P. 1).— Que de souvenirs me rappelle ce nom de St-Rombaut, quel plaisir de retrouver des amis d'enfance, maintenant frères d'armes, tous unis par les mêmes sentiments et pour la défense d'uneanême cause.» A. D. — «lloe benijdde ik de sludenlen van vreemdecollegfs als ze met hun bladje voor den dag kwamen, maar nu kom ik fier met het mij ne voor den dag, dat voor geen enkel moet ondcr-doen.»,J. H.—Ce petit bulletin me rappelle le bon temps d'autrefois et les jours paisibles que nous avons passés auchercoliège.. »M.D. Zoo in grooten getale. Daardoor is onze moeite beloond. Met is er nu en 'tmoet blijven voortbestaan. Allen beloven hun medewerking en vragen hoe ze kunnen dienst bewijzen. Voor 'toogen-blik isons blad, gelijk me een uwer schreef, een intiem nieuwsbladje, waarin we malkaar zullen spreken over onze lieve geboortepiek en over de onzen die cr bleven, over degenen die hier strijden en lijdeu, over lien die op den vreemde in droeve ballingschap hèt uur ' der verlossing afwacliten. Al wat ge dus ver-neemt over Mechelen, 't College, «onze jongens», onze bloedverwanlen moetge aanstonds opzendeû. Wat ons bladje laler met Gods genade worden zal zullen de omstandigheden uitwijzen. In dit nummer geven we o a. een tweede lijst onzer studenten die in het leger zijn. In het volgend nummer zal een nieuwe lijst verschijnen dergenen die in Frankrijk en Engeland verblijven. Wie kent cr adressen ? 't Spiji ons dat we geen exemplaren meer bezitlen van het eerste nummer. Het eersle blad verscheen le Calais. *t Krioelt van fouten omdat we aan geen drukproeyen konden geraken Nu komt het uit in België en 't zal wel gaan. Goed heil en God beware u ! A. B.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Sint-Rombouts behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes