Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

685648 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Maart. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w9826c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1777 — Gesetz- und Verordnunqsblatt fflr die okkupierten Gebiete Belgiens Uitreferen door de politiete Publié par le département poll- tldeeling bij den Gencraalgou- tique près le gouverneur général rerneur in België. Gedrukt in de -, . «• . . 111 il 4. 1 «s-, en Belgique; imprime à Bruxelle» drutkeri)vaniietwet-enveror- «et- en YeroruefliBgsDlau \oor de bezelle sireken van Be giè. 2insT„niii?n,me-™ du demngsblad. Brussel, Leuvensche » » des Lois et Arrêtes, rue de Lou- etraat *1. Tain 40. Het Wet- eu Verordeningsblad On peut s'abonner au Bulletin. boveng«ioemde*e'drukk^j, t Bulletin officiel 4cs L«is et Arrêtés pour le territoire belge #c«Bpê. Duitschland en in het onzijdige pays neutres, par l'intermédiaire feultenland bij de Duitsclie post- de l'administration des poste», ïantoren tegen een kwartaal- au prix de 2,50 M. pour un abon- «bonnement van 2,50 mark. En- nement trimestriel. Vendu séparer6 s"tuk" muTdooSrfooDeifd'e"toe* Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. ftedruckt ni?eLVsusdÏÏer?mDrimCTFefesa KndineVan hetbiibladtot het in der Eruckerei des Gesetz- und Verordnungsbiattes zu Brussel, Lowenerstrasse 40.. âilVeeéea^ImentTur demande Wet- en Verordeningsblad kan Das Gesetz-und Verordnungsblatt tann in lieléfien durch die genaunte Druckerei, in Deutschland de l'envoi régulier de l'annexa in vnnrnoenide drukkerii teeeu und îm neutralen Ausland durcb die deutschen Postanstalten rtlr 2,o0 M. ïierteljahrlich regelmàs- j>niietin ries irii* et ArrptA î! aau t eii%e van elk kwa' Sal si« bezogen werden. Die' einzelne Nurmner kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Contre iriiement I la fln <5 £ innen som van 4 Pfennia dS Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann hei der genannten Druckerei gegen die am Sanne tSm&tn? de « prênnii wl van ieder uummer bl^teld Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betruge von 4 Pfennig lUr ein Blatt der eimelnenNummer nar leuilie de ohaiiue numéro frorden. *" beantraért werden. BRUSSEL. N» 101. 23. MARZ 1916. INHALT : VerordnuDg Uber die Unterrichtssprache an der Universitât Gent, S. 1777. — Verordnung, hetr. die Kleischbeschau, S. 1778. — Verordnung Uber Versen-dung feuergeiuhrlicher Gegenstiinde, S" 1778. — Bekanntmaclmng, betr. Festsetzung von Ilôclistpreisen fur den Verkauf von erdroschenem Brot-getreido, Mehl und Brot, S. 1779. INEOVD : Verordening betreffend de voertaal van hetonderwijs aan de hoogescliool te Gent. bl. 1777. — Verordening betreffend het vleeschkeuren, bl. 1778. — Verordening betreffend hef verzenden van licht vuurvattende voorwerpen, bl. 1779. — Belcendmaking betreffend het vaststellen der hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel en brood, bl. 1780. SOMMAIRE ' Arrêté concernant la langue dans laquelle se donneront les cours de l'Université de Gand, p.1778. — Arrêté concernant l'expertise des viandes de boucherie, p. 1778. — Arrêté concernant les expéditions d'objets inflammables, p. 1779. — Avis établissant des prix-maxima pour les ventes de blé battu, farine et pain, p. 1780. 1. VERORDNUNC uber die Unterrichtssprache an der Universitât Gent. In Abiinderung des Artikel S der Koniglichen Verordnung vom 9. Dezember 1849 wird bestimmt : Die Vorlesungen an der Universitât Gent werden in vliimischer Sprache gehalten. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien kann die ausnahmsweise Anwendung einer anderen Sprache fur einzelne Unterrichtsfâcher zulas^en. Er erliisst die zur Ausfùhrung der Verordnung erforderlichen Anweisungen. Thielt, den 17. Màrz 1916. Brussel, den 15. Miirz 1916. Der Oberbefelilshaber der IV. Armee, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Ai.rreciit von Wurtiemberg. Freiherr von Bissing, Gencraloberst. C. C. III. 924. VERORDENING betreffend de voertaal van het onderwijs aan de hoogescliool le Gent. * Ter wijziging van artikel 5 uit het koninklijk besluit van 9 December 1849, wordt bepaald : Aan de hoogescliool te Gent worden de voorlezingen in de Vlaamsche taal gehouden. De « Verwaltungschef » bij den Generalgouverneur in Belgic is gemachtigd, voor het onderwijs in zekere vakken, bij wijze van uitzondering, het gebruik cener andcre taal toe te laten. Hij is belast met het uitvaardigen der voor de uitvoering dezer Verordening noodige bepalingcn. Thielt, den 17n Maart 1916. Brussel, den 15" Maart 1916. Der Oberbefehlshaber der IV. Armee, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Albbecht von Wurttemberg. Freiherr von Bissing, C. C. III 924. - Generaloberst. l!ei den mit drei Sterne» bezeichneien Verordnungen De met drie sterretjes gcmerkle, Yerordeiiiiigen ivorden les arrêtés marqués de (rois astérisques seronf aflicliés. ist Bekanntgabe aucli durcli Maueranschlag beabsicliligt. ook door middel van aanplakbrieyen bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à 'la connaissance du publie Die tlbrigen sirid durcli die Genieindebèliorden in ortsttb- Allé andere Verordeningen mocten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations liclier Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overlieidvolgens de gebmikelijke wijze van bekendinaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume zu geben. vooral aan de belangbebbcndcn medegçdeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie