Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

125 0
19 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 21 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mw28913g77/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 1027 — Gesetz- und Verordnunqsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeten door de politieke afdeeling bi) den Generaalgou-vei'ncur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad lis in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkenj, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de twitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doot'loopende toe-zending van het bijblad tôt het Wet- en Verordenmgsblad kan de voo.rnoemde dnikkerij tegen de aan 'teinde van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per vei van ieder nummer besteid worden. Wet- en Yerordening«bla'l voor de bezelte strekcn van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgieû. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und VerordnungsMdttes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Helgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fUr2,.">0 M. vierteljûhrlich regelmàs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnung-folatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahrss einzuziehenden Betrage von J Pfennig fttr ein Blatt der einzeinen Nummer beantragt >verden. Publié par le département politique près ie gouverneur général en Belgique; imprime à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de couvain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûteSOPfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la lin 3e chaque trimestre, de 4 Pfennig _par feuille de chaque numéro. I I BRUSSEL. ïl[« 118. 19. SEPTEMBER 1918. IN H ALT : Bekanntmachung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangsverwaltung und Ernenniing eines Zwangsverwalters, S. 1027. INHOUD : Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van zekere ondernemingen en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 1027. SOMMAIRE : Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination d'un séquestre, p. 1.28. BEKA NNTMA CI1UNG. Mit Zustimraung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss den Verordnungen vom 17. Februar 19 !o und 26. August 191*3 die nachfolgenden Unternehmungen unter Zwangsverwaltung gestellt : Syndicat des Carrières de Porphyre in Lessines, Carrières A. Vandeveide-A. d'Harveng in Lessines, Carrières Emile Notté in Lessines, Carrières Emile Lenoir in Lessines, Société anonyme des Carrières St-Roth in Lessines, Carrières l'Ermitage in Lessines, Société anonyme des Nouvelles Carrières de Porphyre in Lessines, Société des Carrières Brassart in Lessines, Carrières Camille Deltenre in Lessines, Carrières Cardon Droulers in Lessines, Société anonyme des Carrières des Sarts in Lessines. Zum Zwangsverwalter habe ich Herrn Bergassessor Wilhelm Iloppner ernannt. Brussel, den 11. September 1915, Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. von Sandt. BEKENDMAKING. Met goedkeuring van den Heer Generaalgouverneur in België heb ik overeenkomstig de verordeningen van 17" Februari 1915 en 26" Augustus 1915 volgende-ondernemingen onder dwangbeheer geplaatst : Syndicat des Carrières de Porphyre te Lessen, Carrières A. Vandevelde-A. d'Harveng te Lessen, Carrières Emile Notté te Lessen, Carrières Emile Lenoir te Lessen, Société anonyme des Carrières St-Roth te Lessen, Carrières l'Ermitage te Lessen, Société anonyme des Nouvelles Carrières de Porpin re te Lessen, Société des Carrières Brassart te Lessen, Carrières Camille Deltenre te Lessen, Carrières Cardon Droulers te Lessen, Société anonyme des carrières des Sarts te Lessen. Tôt dvyangbeheerder heb ik den • Heer Bergassessor Wilhelm Hoppner oenoemd. Brussel, den lln September 1915. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. von Sandt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes