Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

257 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 April. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z030p4z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 389 - Gesetz- und Verordnungsblatt -for die okkuoierten Gebiete Beteiens. JJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Bru ssel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in lîelgië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukUerij, in Duitscliland en in het onajdigc builenland bij de Dultsche post-kantorcn tegen een kwartaal-abonnement van 2,j0 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per '-Uik. I)e doorloopende toe-zending van het bijblad tôt liet Wet- en Verordeningsblad kan de \oonioemde drukkërij legen de aan 'I einde van clk kwanaal te innen soin van 4 Pfennig per vel van ieder nuimner besteld worden. Wet- en Verordenmgsblad voor de bezelte slreken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, Ilerausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Beigien. Gedruok in der Drucke: ci des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Briissel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Beigien durch die genannte Druekerei, in Deutschlani und ini neutralen Ausland durcli die doUtsclicn l'ostanstalten fllr 2,ô0 M. vicrteljiihrlicli rcgelmiis sig hezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlanfendo Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druekerei gégen die air Knde jeden vierteljalires einzuziclienden Betrâge von ^ Pfennig fllr ein Blatt der einzelnun N'ummei heantragt.iverden. Publié par le département politique prés le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. * On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,a0 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, la lin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 58. 8. APRÏL 1915. INHA.LT: Bekanntmaehung, betr. Stellung von Unternehmungen unter ZwangsverwaltuHg und Ernennung von Zwangsverwaltern, S. 389. — Verordnumg, betr. Festsetzung des Beitrages zum Fonds zur Sicherung des Scliadenersatzes fur Arbeitsunfâlle, S. 391. — Verordnung, betr. Kriegergrâber, S. 391. INHOVD : Bekendmaking, betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van ondernemingen en de benoeming van dwangbelieerders, bl. 390. — Verordening, betreffend het vaststellen der bijdrage voor het waarborgfonds tôt vergoeding bij werkongevallen, bl. 391. — Verordening, betreffend soldatengraven, bl 392. SOMMAIRE : Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination de séquestres, p. 390. — Arrêté concernant ia cotisation au fonds de garantis pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, p. 391. — Arrêté concernant les sépultures des guerriers, p. 392. 1. BEKA NNTMA CHUNG. Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Beigien habe ich gemàss Verordnung vom 17. Februar 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens N° 41 vom 20. Februar 1915) die nachfolgenden Unternehmungen unter Zwangsverwaltung gestellt : Compagnie Continentale du Gaz, Briissel, Antwerp Water Works Co. Ltd, Antwerpen, Compagnie du Gaz d'Anvers, Antwerpen, Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy, S. A., Briissel, North British Rubber Co. Ltd, Briissel, Dunlop Pneumatic Tyre & Rubber Co., Briissel, Le Grand Hôtel S. A., Briissel, La Grande Distillerie Belge S. A., Briissel, Savonnerie Lever Frères S. A., Forest. Zu Zwangsverwaltern habe ich ernannt : Herrn Hans Drape îiir die Compagnie Continentale du Gaz, Briissel, » Hans Drape fiir die Antwerp Water Works Co Ltd, Antwerpen, » Hans Drape fiir die Compagnie du Gaz d'Anvers, Antwerpen, » August Dubbers fiir die Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy, S. A., Briissel, » August Dubbers fiir die North British Rubber Co. Ltd, Briissel, » August Dubbers fiir die Dunlop Pneumatic Tyre & Rubber Co., Briissel, » Theodor Rix fiir Le Grand Hôtel S. A., Briissel, » Theodor Rix fiir La Grande Distillerie Belge, S. A., Briissel, » Joseph Welker fiir die Savonnerie Lever Frères, S. A.,-Forest. Briissel, den 6. April 1915. Der Generalkommissar fiir die Banken in Beigien, von LUMM. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes