Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

582203 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7w6736mv55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- u j-j.LumjmÊÊÊÊÊSStÊ^^^» Donderdag: 30 Juli 1914 3d St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: ia ü ' maand3maanc cfitvrtg ederland, » in (1ère landen fr 14 7 3.50 20106.00 32II 1.00 Wen kan inschrijventen bureeie van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnentcn ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben ht .tri >>rrt gratis boekenprp.mie. Hoofdopstelier-Eigenaar JULIUS HOSTE. BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT'7 f' PER WEEK ' ', i .mi immmmÊÊBËmm Gazet TELEFOON) Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 211 Donderdag" 30 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleinen regel. . . fr.0,30 3« Btadzjjife ......... »|,00 2' Bladzijdefr. «2 en i3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen zich wenden ten bureeie, StPIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL De Vijandelijkheden tusschen Oostenrijk en Servië •S-m+m-*- Na de oorlogsverklaring. - Keizer Frans Jozef aan zijne volkeren. -- Eene spoorwegbrug gesprongen. - Schermutselingen aan de Drina. - Servische benden in Bosnië. - De Montenegrin en strijden aan de zijde der Serviërs. - De maatregelen in het buitenland. - België roept drie klassen binnen. KAART VAN HET OORLOGSTERREIN .n boezemen. Zoowel de binncnlandsche politiek als het >ptreden van Servië tegenover andere volke-J ben samengetrokken, wat Oostenrijk ver,iepen mot glorie zullen terugkecren. Do kei- daar evenveel treepen te stellen. Belieft 't Rusland een millicen of anderhalf millicen troepen langs d( ( fifêftfr. tS i waar de vijandclii In aanmerking n • che gewi:Croatie en andere niet van troepen kan ontblooten, dan mag men wel aannemen dat het ten lY een leger van een half mÜiioen man Servië-in 't veld zal-kunnen brengen. Servië daarentegen kan, met nenterlatmgvan een kleine troepenmacht in zijn nieuwegebieden, tot 350.000 men homogene troepente been bWi hctgvoote voordeel in eigen land te kunnen strijden. Bovendien hebben de Servische troepenvoor kort twee roemrijke oorlogen doorgemaakt, wat een nieuw voordeel is tegenoverde Óöstenrijksche troepen die,d ge- schoold ze ook mogen wezen, toch maar een samenraapsel van allerleirassen zijn. Daarentegen kan het gr' -tenrijk het langer uithouden dan het kleine Servië, veel zal in eik geval afhangen van sten grooten s ,e regeering wakentijdelijkemdelij kneden 1 >ek in te willigen land ». f De Óöstenrijksche Vloot aan de Montenegrijnsche Kust De corlogrsverklaring 7op'ds wii reeds " stèren in onze tweeoe on ....... u„wrv^p.-u,^, iöLMI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie