Vrienden ondereen

493382 0
01 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 December. Vrienden ondereen. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12w91d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Opstel : bij ROMBÀUT GASTON — BMH — Kroonlaan — BRUSSEL. Hasselt, 1-12-18. Waarde Vrienden, Na lijden komt verblijden ! 't Is omtrent één jaar geleden dat ik ter gelegenheid van 't nieuwjaar U allen mijne beste wenschen kwam aanbieden, waaronder bovenal een blijde thuiskomst. Die groote wensch is vervuld en elkendeen heeft nu, na een afwezigkeid van meer dan vier jaar, overgebracht in lijden en ellende, het genot gehad zijne familie te groeten. Gode zij dank voor die overgroote weldaad, want velen, ja allemaal, hebben den dood, meer dan ééns van dichtbij ont-moet. Duizenden keeren hebben wij de kogels hooren fluiten, de bommen hooren vallen, de obussen zien ontplofïen ; maar God heeft ons bewaard en wat God bewaart is wel bewaard ! Nu, moet ik U zeggen, beste Soldaten, dat ons bladje voortaan niet meer zal verschijnen. Het eenigste wat wij beoogden, was de jongens uit de streek, de nieuwsjes mee te deelen, die zoo schaars over den Yzer kwamen, Nu, dat iedereen met dezijnen in betrekking is, ware zuiks overtollig. Nochtans vooraleer dat liefdewerk te staken, behoeven wij nog een plicht te vervullen tegenover hen, die hun kostbaarste hebben ten pand gegeven voor het Vaderland, hun eigen bloed zonder persoonlijk er eenig voordeel uit te trekken. Voor die roemrijke helden, moeten wij zorgen dat er jaarlijks een Mis worde gelezen, zoolang er een oor-logsman nog op de parochie weze. Zoo zullen wij ten minste een blijk van eere en herdenking geven aan hen, die al onze bewondering en hoogachting verdienen. Nr 5 G. z. J.-C.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrienden ondereen behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Ursel van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes