Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

788 0
26 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610x83s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 2999 — Gesetz- und Verordnungsblatt TJitgegeven door de oolitieke ftfdeelîng bij den Generaalgou-verneur in België. (iedr ikt in de drukkerij van het Wet- tn Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat <0. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgtaar bii bovengenoemde drukkerij, in Duitsehland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsthe post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 rr ark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-«ending van het bijblao tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk 1 wartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld worden. fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei i.es Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brtlssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fUr 2.50 M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die emzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungiblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden VierteJahres einzuzielienden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelaen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprinu àBruxellea dans l'imprimerie «du . Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. . On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la sus dit.e imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par rin .ermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, suc demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et. Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de*4 Pfennig par feuille de chaque aumero. BRtjSSEL. 381. 26. N0VEMBER 4916 INHA.LT: Verordnung, betr. Abânderung der Vorordnung vom 27. Mârz 1916 ttber den Verkehr mit kUnstlichen Dtlngemitteln, S. 2999. — Verordnung, betr. Abiii-derun? der Verordnungen vom 9. und 28. August sowie 14. Oktober 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 2197. 2567,2858-61), S. 3001. INBOUD : Verordening houdende wijziging der Verordening van 27 Maart 1916 betreffend den verkoop van kunstmeststoffen, bl. ;:000. — Verordening houdende wijzig ng der Verordeningen van 9 en 28 Augustus, evenals van 14 Oktober 1916 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 2497. 2567, 2858-61.), bl. 3001. 80MMA.IRS: Arrêté modifiant l'arrêté du 27 mars 1916 concernant le commerce des engrais chimiques, p. 3000. — Arrêté modifiant les arrêtés des 9 août, 28 août et 14 octobre 1916 (Bulletin officiel des, lois et arrêtés, p. 2497,2567,2858-51), p. 3002. 1. VERORDNUNG, betreffend Abânderung der Verordnung vom 27. Màrz 1916 ùber den Verkehr mit kUnstlichen Dùngemitteln. Artikel 1, Der Artikel 1 der Verordnung vom 27. Màrz 1916, betreffend den Verkehr mit kiïnstlichen Dùngemitteln (Ges. u. Ver. BL S. 1859) erhàlt folgenden Zusatz: «Die in der Liste nicht aui'gefùhrten kûnstlichen Dungemittel diirfen vom ersten Verkiiufer (Hersteller, Einfùhrenden) nur mit Genehmigung des Verwaltungschefs und unter den von ihm festgesetzten Bedingungen, insbesondere hinsichtlich des Verkaufspreises, in den Handel gebracht werden.» Artikel 2. Die der Verordnung vom 27. Màrz 1916 beigefùgte Liste wird in nachstehender Weise geàndert und ergànzt : Bezeichnung Preis Der Preis ^"ûr'den3^ des Dungemittels Franken versteht sich fur Zwisf-henlwndel fasgesamt 9. Superphosphat 1,20 1 kg citratlos. Phosphorsliure lose 0,50 Franken 12. Organ. Mischdiinger m/Sr-hwefel- 2,70 1 kg Sticksloff « siiure aufgesclilossen (ausgeschl. ! 1,25 1 kg citratlos. Pliosphorsaure « Y 0,70 » iiberseeisèher Guano) 0,65 1 kg Kali « ) il. Rhenania-Phosphat (Vesta Obourg), 12 °/„ Phosphorsiiure , davon 70 °/0 lOslich in Ammoncitrat u. Zitronensaurc, 5 "/o Kali. . . . 9,40 100 kg ' « 0,50 « I Briissel, den 17. Novembor 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, ' C. C. VII 10369. Generaloberst. ... ...mmm—mmmmmmmmmmmmm.i i mi. i m i i ' m—rnmmêmmmmm—mmêmiêm—m—m—— Bei <fcn mit drei Sterncn bezeichneten Verordnungen j De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, fet Bekanntgabe auch durch Maueransclilag beabsiclitigt. ' ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du public Die tibrigen sind durcli die GemeiiidebehOrden in' ortsùb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations licher Weise insbesondere an die Interesscnten bekannt overheid volgens de gebruikclijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume lu geben. I vooral aan de helangliebbenden inedegedeeld worden. de le faire. . _ 1 '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes