Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

862 0
26 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 December. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w950g3jk4v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL 25. 26. DEZEMBER 1914. i. VERORDNUNG. Art. 1. Die direkten und indirekten Abgaben werdea hinsichtlich des Grandbetrages und der Zuschlagscentimes zu Gunsten des Staates wâhrend des Jahres 1915 nacli den am 31. Dezember 1914 geltenden Gesetzen und Tarîfen, welche die Veranlagung und Erhebung regeln, weiter eingezogen. Art. 2. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1915 in Kraft. Brussel, den 23. Dezember 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, General der Kavallerie. VERORDENING. Art. 1. De rechtstreeksche en onrechtstreeksche belastingen, in principaal en opcentiemen ten voordeele van den Staat bestaande op 31 December 1914, zullen gedurende het jaar 1915, geïnd worden volgens de vvetten en de tarieven welke de zetting en de helfing ervan regelen. Art. 2. Deze wet zal verplichtend wezen van en met 1 Januari 1915. Brussel, den 23 December 1914. De Generaalgouverneur in België, Vrijheer von Bissing, Generaal der ruiterij. ARRÊTÉ. Art. 1er. Les impôts directs et indirects, en principal et centimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 1914, seront recouvrés pendant l'année 1915 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Art. 2. La présente ordonnance sera obligatoire le 1er janvier 1915. Bruxelles, le 23 décembre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing, Général de cavalerie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes